Turun valmistauduttava nuorisotakuun tuloon

Fredag 2012-10-05 - Elias Laitinen


Suomen nykyisen kuuden puolueen hallituksen ohjelman yksi kärkihankkeista on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tämä on erityisen tarpeellista Turussa, sillä Yhdysvalloista alkaneen talouskriisin seurauksena nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut.

Yhteiskuntatakuu astuu täysimääräisenä voimaan 1.1.2013. Siitä alkaen jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuu pitää sisällään koulutustakuun, jossa jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuun täysimääräinen toteuttaminen vaatii Turun kokoisessa kunnassa suurta valmistelutyötä. Valtion kanssa on sovittava koulutuspaikkojen lisäämisestä ja rahoittamisesta sekä rakennettava laaja verkosto toteuttamaan muita asetettuja vaatimuksia. Nuorisotakuun toteuttamisen vaatimat taloudelliset panostukset on varattava myös Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvioon.

Nyckelord: kannanotot


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.