Kuntalaisten tiedonsaantia ja neuvontaa lisättävä etuuskäsittelyssä

Fredag 2012-10-26 kl 10:03 - Mirka Muukkonen


Varissuon aluetilaisuudessa viime lauantaina käytiin keskustelua, jonka seurauksena jätimme peruspalvelulautakunnassa eilen tällaisen kirjallisen aloitteen.

--

Toimeentulotukiasiakkaan pääsyä sosiaalityöntekijän puheille helpotettava.

Yhteydenottojen perusteella kuntalaiset kaipaavat toimeentulotukea hakiessa lisää tietoa ja apua hakemusten täyttämisessä. Apua kaipaavat esimerkiksi iäkkäät, pienellä eläkkeellä elävät turkulaiset. Toimeentulotuen hakeminen vaatii myös suunnattomia ponnistuksia ihmiseltä, jonka elämänhallinta on syystä tai toisesta heikentynyt. Nämä ihmiset tarvitsevat henkilökohtaista apua esimerkiksi sosiaalityöntekijältä/ ohjaajalta kaavakkeiden täyttämisessä. Turussa toimiva infoluukku ei pysty riittävää neuvontaa tarjoamaan. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän asiakkaaksi pääsee vain laittamalla kirjallisen hakemuksen etuuskäsittelyyn liitteineen. Me allekirjoittaneet esitämme, että sosiaalityön tulosalueella selvitetään keinoja ja toimintamalleja, joilla voitaisiin lisätä henkilökohtaista neuvontaa kuntalaisille toimeentulotukea hakiessa. Samalla on mietittävä, miten kuntalaisten pääsyä sosiaalityöntekijälle/ sosiaaliohjaajalle voidaan helpottaa.

Mirka Muukkonen (vas) Alpo Lähteenmäki (vas)


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.