Toiminta turkulaisten työllisyyden, palveluiden ja lähiöiden puolesta jatkuu

Torsdag 2012-11-01 - Elias Laitinen


Vasemmistoliitto on tavoitteidensa edistämiseksi valmis tasavertaiseen yhteistyöhän muiden ryhmien kanssa Turun kehittämisessä.  Nyt olisi oikea hetki murtaa yhden puolueen ylivalta Turun kunnallispolitiikassa ja päästä kähminnän kulttuurista sekä avata tie avoimelle päätöksenteolle, joka tukeutuu lähidemokratiaan ja vuoropuheluun kuntalaisten kanssa.

Turun Vasemmistoliitto on myös valmis avoimesti neuvottelemaan valtuustokauden kattavasta ohjelmasta Turun kehittämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi lähtien siitä, että ohjelma ei kahlitse päätöksentekoa liikaa ja siinä otetaan yhtäläisesti huomioon eri puolueiden tavoitteita.  Kokoomuksen sanelemia hallitusohjelmia ei Turussa enää tarvita.

Turun Vasemmistoliitto edellyttää, että se saa kannatusosuutensa mukaisen edustuksen kaupunginvaltuuston valitsemiin hallintoelimiin, kuten kaksi paikkaa kolmetoistajäsenisiin kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin, sekä vastaavan osuuden hallintoelinten puheenjohtajista.

Kiitos ehdokkaille, muille aktiiveille ja kannattajille

Turun Vasemmistoliitto esittää lämpimän kiitoksen kaikille Turun Vasemmistoliiton ehdokkaille, tukiryhmäläisille, jäsenille ja kannattajille hienosta, näkyvästä ja yhtenäisestä työstä ja toiminnasta kuntavaaleissa sekä puolueen saamasta kannatuksesta.  Meidän vaalityömme ei perustunut rahan voimaan, vaan ihmisten aktiivisuuteen.

Menetimme Turussa toki jonkin verran ääniä ja hiukan kannatusosuutta, kun äänestysosanotto laski.  Se velvoittaa meitä ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon juuri ne turkulaiset, jotka asuvat matalimman äänestysaktiivisuuden alueilla.  Yhden valtuustopaikan niukka tappio kirvelee, mutta ei lannista vasemmistolaisia.

Turun Vasemmistoliitto tulee koko tulevan valtuustokauden jatkamaan aktiivista yhteydenpitoa kannattajiinsa ja kaikkiin turkulaisiin muun muassa aluetapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja tiedotteiden avulla.  Puolueen valtuutetut ja muut edustajat ovat vastedeskin avoimia kuulemaan turkulaisten ajatuksia kaupungin asioiden hoitamisesta ja keskustelemaan ongelmien ratkaisemisesta.

Nyckelord: kannanotot, kunnallisvaalit


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.