Turun tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Naantalin voimalaitosratkaisusta huolimatta

Måndag 2012-12-10 - Elias Laitinen


Suunnittelemalla alueiden rakentamista järkevästi yhdessä naapurikuntien kanssa ja pääosin joukkoliikenteen varaan, voidaan vähentää asumisesta ja liikenteestä syntyviä päästöjä. Liikenteessä on oltava etulinjassa ottamassa käyttöön sähköön ja biopolttoaineisiin perustuvia liikennemuotoja
niin joukko- kuin henkilöliikenteessä. Energiantuotantoa on myös hajautettava tukeutuen uusiutuviin energialähteisiin.

Turku on jo tehnyt hienoa työtä asettamalla kaupungin hallinnolle hallintokuntakohtaiset päästövähennystavoitteet. Turun Vasemmistoliitto kiittää kaupunkia tästä ja kehottaa jatkamaan hyvällä tiellä, mutta kunnianhimoisemmilla tavoitteilla.

Vasemmistoliitto ei voi hyväksyä, että energiaratkaisujen maksumiehiksi jäävät yksin peruskuluttajat, samalla kun sähkön netto-ostajat saavat alennuksia ja energiayhtiöiden tuloutuksella rahoitetaan muita kohteita. Nykyistä puhtaamman energiatuotannon investointikustannukset on jaettava tasaisesti kaikille. Energiatehokkuuden lisääminen ja uusiutuvat energialähteet tuottavat lopulta myös säästöjä.

Nyckelord: kannanotot, ympäristö


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.