Vasemmistoliitto edustaa muutosta Turun poliittisen toimintakulttuuriin

Måndag 2013-01-07 kl 13:45 - Elias Laitinen


Turun kaupungin talous ja palvelutuotanto tulevat olemaan seuraavan kauden keskeisimpiä poliittisia kysymyksiä.  Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tärkein tavoite seuraavalla kaudella on kuntalaisten peruspalveluiden turvaaminen kunnan omaa tuotantoa suosien. Oman tuotannon vahvistaminen yksityistämisen sijaan on myös kaupungin talouden kannalta kestävin tapa järjestää palvelut. Lyhyen aikavälin säästöt kuntataloudessa voivat pitkällä tähtäimellä tulla hyvin kalliiksi. Peruspalveluiden riittävä rahoitus, työllistämistoimien tehostaminen, palvelujen kannalta tarpeellisten investointien priorisointi, hallinnosta sekä johtoportaan palkoista johtuvien kulujen vähentäminen sekä energiatehokkuuden parantaminen ovat keskeisiä toimia talouden parantamiseksi. Turku-sopimuksen sisältyvä tiukka talousraami ja palvelutarjonnan heikentäminen ei ole taantumassa järkevää.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä aikoo omassa toiminnassaan jalkautua Turun asuinalueille, järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ja toimia yhdessä kansalaisliikkeiden kanssa demokraattisen ja asukkaitaan reilusti kohtelevan kaupungin puolesta. Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa kaikilta valtuustopuolueilta avointa kansalaiskeskustelua suljettujen ovien politiikan sijasta.

Nyckelord: tiedotteet, kunnallispolitiikka, kansalaisliikkeet


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.