Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kuntarakenneuudistus ei turvaa lähipalveluita ja kuntademokratiaa

Tisdag 2013-02-26 kl 14:43 - Johannes Yrttiaho


Turun kaupunginvaltuusto päätti kuntarakennelakiluonnokseen annettavasta lausunnosta kauden toisessa kokouksessaan maanantaina 25. 2. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä kritisoi puheenvuoroissaan Turun lausuntoa ja ilmaisi huolensa siitä, ettei kuntarakenneuudistus turvaa lähipalveluita eikä kuntademokratiaa ja voi johtaa kuntapalveluiden kiihtyvään ulkoistamiseen.

Ryhmä esitti muutoksia Turun kaupungin lausuntoon. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson esitti, että selvityksiin tulee sisällyttää konkreettinen suunnitelma siitä, miten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia aiotaan parantaa ja lähidemokratia toteuttaa. Anderssonin ehdotus sai tukea myös muilta valtuustoryhmiltä ja tuli lopulta osaksi Turun lausuntoa.

Valtuutettu Jukka Kärkkäinen oli huolissaan terveyspalveluiden kohtalosta. Hän piti tärkeänä, että Turun kaupunki antaa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta vasta selvityshenkilöiden raportin valmistumisen jälkeen, kun tietoa on enemmän. Kärkkäinen esitti, että asiaa koskevat kohdat poistetaan Turun lausunnosta. Valtuutettu Andersson esitti poistettavaksi lausunnosta viittaukset isojen palveluyksikköjen luomiseen. Vasemmistoliiton ryhmän mielestä lähipalvelujen turvaaminen on jatkossakin kaikkein tärkeintä. Valtuuston enemmistö kaatoi molemmat esitykset.

Valtuutettu Johannes Yrttiaho huomautti, että kuntademokratian peruskivi, kunnan asukkaiden itsehallinto, on ohitettu uudistusprosessissa tyystin. Hän esitti Turun lausunnosta poistettavaksi viittaukset velvoittavan lainsäädännön käyttämiseen kuntarakenteiden muuttamisessa. Valtuuston enemmistö kuitenkin hyväksyi kirjauksen, joka käytännössä tarkoitti vihreän valon näyttämistä kuntien pakkoliitoksille.

Nyckelord: kuntaliitokset, lähidemokratia, lähipalvelut


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.