Turun päivähoidon kehittämisessä huomioitava lähiöt ja ja kunnalliset päiväkodit

Onsdag 2013-02-27 - Johannes Yrttiaho


Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessaan 27.2. kaupunginhallitukselle antama lausunto Turun päiväkotiverkon kehittämisestä jäi puutteelliseksi erityisesti lähiöalueiden ja kaupungin omien päivähoitopaikkojen osalta. Annettu lausunto koski laajaa vuoteen 2018 ulottuvaa selvitystä, jonka kaupungin Tilakeskus ja Kasvatus- ja opetustoimi ovat tehneet.

Vasemmistoliiton edustajat esittivät lautakunnan kokouksessa, että erityisesti lähiöalueilla, joilla asuu paljon maahanmuuttajia, työttömyysprosentti on korkea ja eri tukimuotoja tarvitsevia lapsia on suhteellisen paljon, olisi pyrittävä selvityksessä esitettyä korkeampaan päivähoidon kattavuuteen. Selvitys ei huomioi näiden alueiden päivähoitopalvelujen vaatimia lisätiloja riittävästi. Puutteita suunnitelmissa on erityisesti itäisen ja pohjoisen Turun kohdalla.

Lisäksi Vasemmistoliitto esitti, että selvityksessä linjattua yksityisen päivähoidon lisäämistä ei hyväksyttäisi, vaan lautakunta toteaisi, että "päivähoitopalvelujen kattava järjestäminen edellyttää kaupungin omien päivähoitopaikkojen huomattavaa lisäämistä. Paikkoja on pyrittävä lisäämään selvityksessä esitettyä 450 paikkaa merkittävästi enemmän vuoteen 2018 mennessä."

Lautakunnan enemmistö kaatoi Vasemmistoliiton esityksen äänin 8-5, vain SDP:n edustajat tulivat sen taakse. Selvitys ja lautakunnan antama lausunto etenevät kaupunginhallituksen käsittelyyn lähiviikkoina.

Linkki asian käsittelytietoihin Turun kaupungin sivuilla: http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2013/0227002l/2876462.htm

Nyckelord: päivähoito, kasvatus- ja opetuslautakunta


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.