Turun Vasemmistoliitto: Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta

Torsdag 2013-03-14 kl 22:24 - Elias Laitinen


Turun Vasemmistoliiton edustajisto kokoontui vuosikokoukseensa torstaina 14.3. 21 perusyhdistystä edustavan 53 äänivaltaisen edustajan voimin.

Vuosikokous valitsi jatkokaudelle järjestön puheenjohtajaksi Asko Mäen, joka peittosi vastaehdokkaansa Velimatti Koiviston äänin 31-21, 1 tyhjä. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Maija Nieminen vastaehdokastaan Elina Sandelinia vastaan äänin 34-19. Järjestön hallituksena toimivaan kunnallistoimkuntaan valittiin yksimielisesti Eila Hannula,  Anja Karlsson, Annika Karvonen, Seppo Koski, Turkka Merisaari, Pertti Mäkinen, Ville Okkonen, Riikka Oksanen, Matti Pikander, Risto Rinne, Jonni Saloluoma, Elina Sandelin, Jari Suominen, Päivi Takkinen ja Johannes Yrttiaho. Varajäsenistä käydyssä vaalissa valituksi tulivat Anna Mäkipää, Riitta Kallionpää, Nora Leo, Reijo Salmi ja Ulla Syväkari.

Vuosikokous kävi hyvähenkisen keskustelun ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja antoi sen johdosta alla olevan julkilausuman.

Turun Vasemmistoliitto:
Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta

Turun Vasemmistoliitto ja sen edustajat Turun päätöselimissä toimivat alkaneella valtuustokaudella vuosien 2013-2016 kunnallispoliittisessa tavoiteohjelmassaan ”Ihmisten, työn ja kulttuurin kaupunki Turku” asettamiensa päämäärien saavuttamiseksi.

Turun Vasemmistoliitto pitää erityisen tärkeänä, että kiristyvässä taloustilanteessa Turussa

-kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutoimen taso säilytetään mahdollisimman korkeana;

-kaupunki toimii kaikin käytettävissään olevin keinoin työllisyyden kohentamiseksi;

-asuma-alueiden välistä eriarvoisuutta tasoitetaan;

-kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan osoitetaan riittävästi voimavaroja;

-kaupunkia kehitetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja

-toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti.

Nyckelord: tiedotteet, kannanotot, palvelut, kunnallistoimikunta


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.