Vipu valittaa toriparkista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tisdag 2013-05-07 - Eva-Liisa Raekallio


Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys Viherpunainen vasemmisto (Vipu) valittaa Toriparkin mahdollistavasta kaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Turun toriparkkia mahdollistavaa kaavaa ei tule yhdistyksen mielestä hyväksyä. Turun hallinto-oikeus hylkäsi yhdistyksen valituksen kaupunginvaltuuston toriparkkia puoltavasta päätöksestä 5.4.2013.

Toriparkin rakentaminen tuo mukanaan suuria ympäristö- ja liikennevaikutuksia, joita ei kuitenkaan selvitetty tarpeeksi kaavaa valmisteltaessa. Valitus perustuu siihen, että kaava kaatui aiemmin ympäristö- ja liikennevaikutusten riittämättömiin selvityksiin. Tällä kertaa esimerkiksi selvitysten pohjavesimallinnus ei käynyt läpi käsittelyä ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa, koska katsottiin, ettei lautakuntakäsittelyä tarvittu. Yhdistyksen mielestä uusissa selvityksissä on tuotu esiin sellaisia toriparkin mukanaan tuomia ongelmia, jotka olisi tullut ottaa huomioon ja myös käsittelyyn lautakunnassa. Liikenne lisääntyy rakentamisen aikana paikoittain jopa 50 %, mutta näiden lisäysten vaikutuksia ei ole selvityksissä käyty läpi perusteellisesti.

Yhdistys vaatii toriparkkikaavan kumoamista ja sen palauttamista uuteen valmisteluun. Kumoamisen lisäksi yhdistys vaatii puolueettomia asiantuntijalausuntoja pohjavesiselvityksistä.

Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Viherpunainen Vasemmisto, Vipu


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.