Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän kannanotto: Kunnalliset päivähoitopaikat säilytettävä

Fredag 2014-11-07 kl 10:21 - Li Andersson


Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata viiden sadan kunnallisen päivähoitopaikan yksityistämistä. Turku-sopimuksessa mukana olevien ryhmien elokuussa hyväksymässä uudistusohjelmassa linjataan 500 hoitopaikan siirtämisestä kunnallisesta yksityiseen sekä sen selvittämisestä, mistä kunnallisista toimipaikoista voidaan luopua.

Toteutuessaan päätös siirtää kertaheitolla jopa 700 lasta ulos päivähoitopaikoistaan. Vasemmistoliiton ryhmän mukaan on epärealistista ajatella, että uusia päivähoitopaikkoja löytyisi jo nyt ruuhkautuneista yksityisistä hoitopaikoista. Hoitosuhteet lasten kannalta tärkeisiin aikuisiin katkeavat ja erityishuomiota kaipaavat, kuten alle kolmivuotiaat tai erityistä tukea kaipaavat lapset saattavat kohdata vaikeuksia uuden hoitopaikan löytämisessä.

Tämän päätöksen taustalla on kokoomuksen ideologinen pyrkimys lisätä yksityistä hoitoa ja palvelusetelillä ostettuja paikkoja, yhdistettynä liian tiukkoihin talousraameihin. Päätös vaikuttaisi suoraan 700 lapsen arkeen, kun omaa päivähoitoryhmää ja päiväkotia joutuu vaihtamaan. Haluamme säilyttää kunnalliset päivähoitopaikat jatkossakin. Pienet kunnalliset päivähoitopaikat ovat tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ja julkinen päivähoito laadukasta, vaikka resursseja koko ajan vähennetään, linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on viime vuosien kaikissa talousarviokäsittelyissä esittänyt, ettei yksityistä päivähoitoa lisättäisi. Ryhmä vastusti myös toiseen uudistusohjelmaan sisältyvää rajua yksityistämisesitystä. Lisäksi vasemmistoliiton edustajat esittivät kasvatus- ja opetuslautakunnan syyskuun talousarviokokouksessa, ettei kunnallisia päiväkoteja lakkautettaisi ja yksityistä palvelua lisättäisi. Lautakunnan enemmistö oli kuitenkin tuolloin valmis hyväksymään lakkautukset.

Yksityisille palvelutuottajille ei voida asettaa samanlaisia vaatimuksia lasten erityistarpeiden huomioimisesta kuin kunnallisella puolella, ja palveluseteleiden myötä monen lapsiperheen päivähoitokustannukset saattavat nousta. Vastuu päivähoidon takaamisesta on viimekädessä aina kunnalla, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä painottaa, että laadukas kunnallinen päivähoito on ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan.

Lisätiedot:

Li Andersson
puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
puhelin: +358 (0) 405088697
li@vasemmistonuoret.fi <li@vasemmistonuoret.fi>

Nyckelord: valtuustoryhmä, päivähoito, kannanotto


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.