Epäinhimilliset työttömyystukileikkurit ja tehoton byrokratia kuuluvat romukoppaan

Torsdag 2018-03-22 kl 20:29


Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Sipilän hallituksen tekemät ja valmistelussa olevat leikkaukset työttömiltä heitetään romukoppaan. Leikkaukset tarkoittavat työttömille keppiä ja käsiin räjähtävää byrokratiapommia. 

Tällä hetkellä Sipilän hallitus valmistelee aiempien leikkausten jatkoksi niin sanottua aktiivimalli kakkosta. Aktiivimalli kakkonen lisäisi vuoden 2018 alusta voimaan astuneen "aktiivimallin" tapaan entisestään työttömien velvoitteita ja pidentää karensseja eli leikkaa työttömyysetuuksia. Työttömien olisi jatkossa raportoitava työhakemuksistaan vähintään kerran viikossa. Yksittäinenkin virhe raportoinnissa voi nollata työttömyysetuuden 60 päivän ajaksi. 

Työttömyysturva on työttömän elinehto ja perusturva, jonka leikkaaminen on julmaa, oikeistolaista politiikkaa, jolla lisätään köyhyyttä, pidennetään leipäjonoja ja heikennetään työttömien hyvinvointia ja terveyttä. 

Sipilän hallitus sysää tietoisesti työttömälle lisää byrokratiaa ja uhkaa samalla automaattisella tukileikkurilla. Työttömälle jätetään yhä vähemmän aikaa työnhakuun, kouluttautumiseen ja työkyvyn ylläpitoon, mikä heikentää työttömän työnsaantimahdollisuuksia. 

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että työttömien asemaa parannetaan poistamalla kokonaan työttömiä kurittavat karenssit sekä lisäämällä ja parantamalla työvoimapalveluita kautta linjan. Samalla työn vastaanottamisen esteitä tulee purkaa nostamalla työttömyysturvan ja asumistuen suojaosa 500 euroon.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.