Skrytbyggena är ett slöseri som måste stoppas

Torsdag 2019-01-10 kl 21:03


Stadens projektplanering måste göras vettigare. 

Det sätt på vilket renoveringskostnaderna för Åbo stadsteater skenade iväg är en historisk flopp: den ursprungliga budgeten gick på omkring 25 miljoner, medan de faktiska kostnaderna uppgick till 45
miljoner. Såhär kan det inte fortsätta.

De reella kostnaderna för Logomobron och Funikulären kommer att ha överskridit sina budgeterna med många miljoner euro. Samtidigt ser vi hur den samlingspartistiska nedskärningspolitiken gröper ur den
livsviktiga basservicen som är allas rättighet och lämnar förorterna vind för våg.

”De vansinniga byggnadsprojekten måste omedelbart ersättas med förbättringar inom närservicen som gagnar stadsborna”, säger Åbovänsterns ordförande Jaakko Lindfors.

För närmare information, kontakta
Jaakko Lindfors
Åbovänsterns ordf.
tfn. 040 775 1230


Kommentarer

2019-01-12 11:12  Tauno Hovirinta

Lyhyellä käsittelyaikataululla aikaansaatu Kannari huomioitiin ainakin TS:ssa. Itse hankesuunnitteluja ja niiden lukuisuutta pitää ehdottomasti myös rajata. Kaupungin resurssit eivät ole mitoitettu sellaiseen menoon, mitä nyt on nähty!


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.