Palkkojen polkemisesta rikos

Torsdag 2019-01-31 kl 21:26


Turun Vasemmistoliitto tukee Teollisuusliiton vaatimusta, että laivanrakennusalaa koskevat alipalkkausepäilyt selvitetään, ja että ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi.

  • Työntekijöiden alipalkkaus estettävä.

  • Veronumerot otetaan käyttöön harmaantalouden estämiseksi kuten rakennusalalla.

  • Työnantajan laiminlyöntien sanktioita korotetaan (laki työntekijöiden lähettämisestä 36§). Tilaajan vastuuta koko alihankintaketjun palkoista, työehdoista ja sosiaaliturvasta ja sanktioita vastuun laiminlyönnistä kiristetään (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 5§ ja 9§).

  • Laajennetaan ammattijärjestöjen kanneoikeutta.

  • Työntekijöiden palkkatiedot avataan työpaikoilla julkisiksi.

  • Aluehallintoviranomaisen resursseja työnantajien jälkivalvontaan ja TE-toimistojen resursseja ennakkovalvontaan parannetaan.

  • Lisätään ihmiskaupan vastaisen työn resursseja. 

Nämä toimenpiteet tarvitaan, koska työntekijöiden palkkoja on poljettu röyhkeästi suomalaisessa telakkateollisuudessa jopa noin kolmen euron tuntipalkkoihin. Työnantaja maksimoi voittonsa maksamalla Suomessa erityisesti ulkomaiselle työvoimalle työehtosopimuksia alempia palkkoja. Suomalaisia metalliammattilaisia ei pidä jättää työttömyyskortistoon.

Teollisuusliiton työnvaativuusryhmittelyn mukaan raskaassa konepajateollisuudessa työn vaativuuden mukaiset alimmat palkat ovat minimissään noin 12 euroa tunnilta. Keskimääräiset tuntipalkat vaihtelevat teollisuuden ammattiryhmästä riippuen noin 15-20 euron välillä.

"On iskettävä kova kovaa vastaan, ja luotava työnantajalle merkittävät pelotteet ylenkatsoa työehtosopimuksia ja polkea työläisten palkkoja vastaisuudessa. Raskaasta työstä on saatava kunnon korvaus", sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.