Bättre grundservice ett måste i höstens budgetförhandlingar

Tisdag 2019-05-28 kl 08:04


Under höstens budgetförhandlingar måste vi koncentrera oss på att förbättra vår grundservice. Kvalitén på de livsviktiga social-, hälsovårds- och skoltjänsterna måste höjas och mer personal anställas. Nedskärningarna inom servicen måste stoppas.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.