Uusitalo fortsätter som ordförande för fullmäktigegruppen

Tisdag 2019-06-04 kl 10:15


Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp, som sammanträdde till årsmöte söndagen den 2.6, återvalde enhälligt Mervi Uusitalo till gruppordförande. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.