Höstens budgetbeslut måste garantera rätten till en värdig ålderdom för våra välfärdsbyggare

Måndag 2019-09-09 kl 13:16


Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo stad snabbt utökar antalet anställda inom den av staden upprätthållna åldringsvården och att vårdarnas löner höjs. Vidare föreslår förbundet att budgetmedel anslås för planeringen av uppförandet av ett allaktivitetshus med arbetsnamnet Portsahemmet 2. 

Åbo måste ta bättre hand om sina invånare och sina anställda. För att kunna göra detta måste staden inför det budgetbeslut som skall fattas i november sluta underbudgetera hälsovården. 

Resursbristen inom såväl hem- som anstaltvården har redan länge förorsakat farliga situationer. Detta trots att personalen inom åldringsvården tänjt sina personliga resurser till det yttersta, ersatta med verkligt låga löner.

På grund av lönegropen förlorar Åbo hela tiden kunnig vårdpersonal – den söker sig till kranskommunerna där lönerna är högre. Dessutom har det blivit allt svårare att rekrytera personal. Då staden i mars sökte 220 närvårdare till hemvårdsenheterna för sommaren anmälde sig bara 60 sökande. Alltför låga löner och tunga arbetsförhållanden talar sitt tydliga språk.

”Våra seniorer har byggt upp den välfärdsstat som vi alla idag får njuta av. De har sannerligen rätt till en värdig ålderdom”, säger ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Jaakko Lindfors

För mer information, kontakta

Jaakko Lindfors,
ordförande för Vänsterförbundet i Åbo rf.
Tel. 040775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.