Jaakko Lindfors och Sasu Haapanen fortsätter i ledningen för Vänsterförbundet i Åbo

Fredag 2019-10-04 kl 16:05


Vänsterförbundet i Åbo återvalde enhälligt sitt presidium vid höstmötet 3.10. Ordförandeskapet innehas alltså fortsättningsvis under år 2020 av Jaakko Lindfors, 31, som viceordförande fortsätter Sasu Hapanen, 37.

Lindfors är medlem i stadsstyrelsen och viceordförande i lärarnas fackförbund OAJ i Åbo. Till yrket är Lindfors lärare, läroboksförfattare och lärarutbildare.

Haapanen är medlem i ungdomsnämnden, huvudförtroendeperson, ordförande för fackavdelningen för hotell- och restaurangbranschen i Åbo och medlem i servicefacket PAM rf:s fullmäktige och dess branschkommitté. Till yrket är han kock. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.