Vänsterförbundet i Åbo stöder valet av Li Andersson till Vänsterförbundets ordförande för perioden 2019-2022

Fredag 2019-10-04 kl 16:07


Vänsterförbundets i Åbo höstmöte 3.10.2019 ger valet av Li Andersson till ordförande för perioden 2019-2022 sitt fulla stöd vid partimötet i november. 

De senaste valresultaten talar sitt tydliga språk:

I kommunalvalet 2017 ökade Vänsterförbundets fullmäktigeledamöter från nio till tolv, vilket gjorde Vänsterförbundet till tredje största grupp i Åbo fullmäktige. På riksnivå ökade antalet VF-kommunfullmäktigeledamöter från 640 till 658, trots att totalantalet uppställda var mindre än vid det förra kommunalvalet.

Efter riksdagsvalet växte Vänsterförbundets riksdagsgrupp från tolv ledamöter till sexton, kom in i regeringen och fick två tunga ministerportföljer. I EU-valet 2019 behöll Vänsterförbundet sitt parlamentarikermandat. 

Med sitt stora kunnande och sin aktiva framtoning har Li Andersson föregått med gott exempel och haft stor betydelse för partiets utveckling. Under hennes ledning främjar Vänsterförbundet i enlighet med sina målsättningar såväl den mellanmänskliga jämlikheten som jämbördighet, rättvisa och naturens mångfald. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.