Vänsterförbundet i Åbo fördömer Arkeas avtalsshoppande

Torsdag 2019-10-10 kl 08:47


Vänsterförbundet i Åbo fördömer flerbranschföretaget Arkeas avtalsshoppande och dumpande av priset på arbete. Arkea ägs till 98% av Åbo stad.

Arkea skär ensidigt ned omkring tusen lågavlönade personers löner, semestrar och pensioner. För en stor del av företagets anställda sjunker lönerna över hundra euro i månaden. 

De redan i nuläget mycket låga lönerna, minimala semesterersättningarna och små pensionerna som Arkea ersätter sin arbetskraft med måste tryggas. 

Åbo stad borde absolut själv producera de tjänster Arkea nu producerar så de inte länge skulle behöva konkurrensutsättas.

Vänsterförbundets representanter föreslog vid stadsstyrelsens koncernsektions möte 23.9.2019 att staden inte skulle godkänna avtalsshoppandet. Förbilligandet av arbetsvillkoren klubbades ändå genom med rösterna 7-6. Samlingspartiet, De Gröna och Centern röstade för avtalsshoppandet.

”Arbetstagaren har förtjänat sin lön. Med ett beslut som detta förlorar Arkea sin kunniga och ansvarskännande arbetskraft till andra arbetsgivare. Vi måste ta Arkea i egna händer”, säger Vänsterförbundets i Åbo ordförande Jaakko Lindfors.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.