Prioritera barnen och åldringarna!

Måndag 2019-11-04 kl 10:10


Vid sitt temaseminarium inför stundande budgetförhandlingar drog kommunalutskottet och fullmäktigegruppen upp den linje Vänsterförbundet i Åbo kommer att följa. Förbundet förhåller sig kritiskt till stadsdirektör Minna Arves (kok) ”anpassningsprogram”, dvs den nedskärningslista som bygger på de kommande årens så kallade livskraftsinvesteringar. Som Vänsterförbundet ser det, kommer skatteintäkterna att öka då staten fördelar de pengar som återstår i statskassan efter skattekortsreformen. Vidare vidhåller förbundet att en gallring i stadsdirektörens administrativa stab måste göras.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.