Prioritera barnen och åldringarna!

Måndag 2019-11-04 kl 10:10


Vid sitt temaseminarium inför stundande budgetförhandlingar drog kommunalutskottet och fullmäktigegruppen upp den linje Vänsterförbundet i Åbo kommer att följa. Förbundet förhåller sig kritiskt till stadsdirektör Minna Arves (kok) ”anpassningsprogram”, dvs den nedskärningslista som bygger på de kommande årens så kallade livskraftsinvesteringar. Som Vänsterförbundet ser det, kommer skatteintäkterna att öka då staten fördelar de pengar som återstår i statskassan efter skattekortsreformen. Vidare vidhåller förbundet att en gallring i stadsdirektörens administrativa stab måste göras.

Vänsterförbundet i Åbo förhåller sig speciellt kritiskt till nedanstående, av stadsdirektören framförda förslag:

- Att förstora undervisningsgrupperna, dvs att varje lärare skulle ha ett större antal elever i sin undervisningsgrupp, dvs klass. Rekommendationen för förhållandet lärare-elever i grundutbildningen är 1:18 i årskurserna 1-2 och i årskurs 3 uppåt 1:20.

- Förhöjningen av kundavgifterna inom välfärdssektorn.

- Förhöjningen av biljettpriserna inom kollektivtrafiken.

- Förhöjningen av avgifterna vid motionsinrättningarna. 

 

Vidare föreslår Vänsterförbundet i Åbo bland annat, att:

 

  • staden omvandlar Arkea till ett intressebolag. 
  • att tomtmark reserveras för en helt ny enhet för intensifierat serviceboende. Enheten går under arbetsnamnet Portsahemmet 2 och har plats för 120 boende.
  • avgifterna för besök vid hälsocentralerna slopas.
  • satsningen på sysselsättningsåtgärder bör vara 2 miljoner euro större än vad stadsdirektören föreslår. Tillägget finansieras genom att arbetsmarknadsstödets kommunandel blir mindre. Kostnadsverkan är noll.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.