Allt vårt stöd åt de strejkande!

Måndag 2019-11-25 kl 08:50


Postis och Arkeas spelöppningsförsök med byte av arbetskollektivavtal måste stoppas. Annars kommer arbetsavalsshoppandet att sprida sig som en löpeld. Det statsägda Posti sänker sina anställdas löner flera hundra euro i månaden, ökar arbetstiden och förkortar semestrarna. Arkea, som ägs av Åbo stad, sänker sina anställdas löner och pensioner. Dessutom förkortas arkeapersonalens semestrar.

Arkea fattade – utan samarbetsförhandlingar – ett beslut om att byta arbetsgivarförbund. JHL, fackförbundet för välfärdsproffs, har bett polisen utreda huruvida Arkea med sitt beslut handlat lagstridigt.

De anställda inom Posti och Arkea behöver nu stöd från alla fackförbund och politiska organisationer.

Post- och logistikunionen PAU försvarar som bäst sina medlemmars anställningsvillkor med en strejk och har fått en bred stödstrejksfront bakom sig.

Vänsterförbundet i Åbo stöder fackföreningsrörelsens kamp mot försämrade arbetsvillkor.  

”Det aggressiva avtalsshoppandet måste förbjudas i lag. Tills vi drivit igenom de behövliga lagändringarna måste vi försvara de anställdas intressen, med stödstrejker om det behövs. De redan nu lågavlönade anställda är värda hela sin lön”, säger Jaakko Lindfors, ordförande för Vänsterförbundet i Åbo.

 

För mer information

Jaakko Lindfors

Vänsterförbundet i Åbo,

ordförande

Tel. 040 775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.