Räkningen för torgparken skall inte betalas av åboborna!

Måndag 2019-11-25 kl 08:52


Torgparksförsvararna har i åratal påstått att torgparken inte förorsakar kostnader för staden. Det här stämmer inte. Vänsterförbundet i Åbo kräver att de kostnader torgparken förorsakar i form av riskhantering riktas till det privata torgparksföretaget Turun Toriparkki Oy. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.