Åbovänsterns fullmäktigegrupp: Åbo måste utlysa klimatnödläge

Onsdag 2019-12-11 kl 08:45


Åbovänsterns fullmäktigegrupp vill på allvar fästa uppmärksamhet vid det faktum att klimatförändringen nu måste motarbetas på alla plan och inom alla områden. Åtgärder måste vidtas snabbt och samtidigt måste vi se till att räkningen inte dyvlas över på låginkomsttagarna. En rättvis klimatbetingad övergång är möjlig. Det är beslutsfattarna som bär ansvaret för att tillräckliga åtgärder vidtas; ansvaret får inte läggas på enskilda människors axlar.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.