Vårdpersonal i karantän måste få sin lön utan avbrott

Torsdag 2020-04-23 kl 14:48


Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo tar tillbaka sitt beslut om att avbryta löneutbetalningen till anställda som tvingats i karantän pga coronaviruset. 

Åbo stad har beslutat avbryta löneutbetalningen till vårdpersonal som på order av för smittosamma sjukdomar ansvarig läkare tvingats gå i karantän efter att ha utsatts för coronasmitta. Till vårdpersonalens arbetsuppgifter hör omsorgen om patienternas hälsa. Karantänen är en sådan uppgift. 

”Har Åbo för vana att tacka sin tuffa, lågavlönade och yrkeskunniga vårdpersonal, som riskerar sin egen hälsa till förmån för andras välmående, med avbrott i löneutbetalningarna?” frågar sig Vänsterförbundet i Åbo.

Fpa betalar dagpenning vid smittsam sjukdom till personer som av läkare beordrats i karantän. Just nu är Fpa mycket belastad och väntetiderna kan dra ut till månader. 

Enligt tidningen Turun Sanomat (23.4.2020) har ÅUCS gått in för ett annat system: personal som tvingas gå i karantän drabbas inte av löneavbrott (vilket ju betyder ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom) utan sjukhuset fortsätter löneutbetalningen som vanligt och ansöker själv om ersättningen från Fpa. 

Alternativ finns alltså!


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.