Låtom oss skydda stadens lungor

Måndag 2020-05-04 kl 13:47


Vänsterförbundet i Åbo föreslår att Åbo stad inleder en noggrann och regelbunden uppföljning av träd- och parkområdesbeståndet och totalmängden lagrat kol i staden. Vidare föreslår vi att staden går in för att öka mängden trän, totalmängden lagrat kol och grönområdesarealerna inom stadens gränser.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.