Politisk ringlek inom tjänsteledningen i Åbo

Fredag 2020-06-05 kl 19:38


Då förvaltningsreformen inleddes i Åbo, lär en av målsättningarna ha varit att synliggöra den politiska beslutsfattningsprocessen. Tjänstemän som utnämnts på politiska grunder klandrades för att ge sig ut för att vara politiskt neutrala i sitt tjänsteutövande. Alla underströk, att tjänstepersoner borde väljas bland lämpliga och kompetenta personer.

Efter en lång förberedelseprocess beslöt fullmäktige, att Åbo övergår till den politiskt ledda borgmästarmodellen. Tjänstepersoner å sin sida rekryteras via öppen rekrytering.

Då nu processen kring borgmästarmodellen satte igång, började ett förutsett och underligt spel, där stadsdirektör Arve tagit rollen som spelbyggare. I en kolumn i en lokaltidning analyserade hon processens gång och i processen inblandade personer som hon skulle vilja se på de tunga posterna. Till dig – till mig. Är det då nu så, att det är Arve som dikterar processen? Var blev öppenheten och det rena spelet?

Vänsterförbundet i Åbo vill att staden genom öppen rekrytering utser de personer som är mest kompetenta och bäst lämpade att sköta stadens angelägenheter. Den offentliga ringleken skrämmer bort sökande, det såg vi redan då posten som kanslichef var lediganslagen. Sex sökande är verkligen lite.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.