Vänsterförbundet i Åbo villigt att samarbeta för att undvika permitteringar

Måndag 2020-09-21 kl 10:55


Åbo stad meddelade nyligen att staden inleder samarbetsförhandlingar. Stadsdirektör Arve (Saml.) eftersträvar inbesparingar på 7,2 miljoner euro, vilka skall tas av årets personalkostnader. Enligt stadsdirektören är det möjligt att inbesparingarna görs i form av permitteringar. Det är hårda bud.

Det kan vara på sin plats att påpeka, att exempelvis en 0,25 procents höjning av kommunalskatten skulle ge ett tillskott på 7,5 miljoner i stadens kassa. Stadsdirektören har konstaterat att någon höjning av kommunalskatten inte står på agendan. Hur kommer det sig att inga alternativ till permitteringar diskuteras inom stadens beslutsfattande?

Att ha stadens anställda, som redan bär en oskäligt tung arbetsbörda, att betala coronasmällen är inte rättvist. Pandemin är inte deras fel, och behovet av arbetskraft har inte minskat. Permitteringarna kan alltså inte motiveras med att det skulle finnas mindre arbete än tidigare. Redan före pandemin uppgav 37% av de stadsanställda att deras arbetsmängd överskred deras smärtgräns.

Vänsterförbundet i Åbo jobbar på att få ihop en politisk majoritet som motsätter sig eventuella permitteringar. Det finns mer rättvisa sätt att förbättra stadens ekonomi än att permittera personal.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.