Vänsterförbundets ställningstagande vid det kombinerade vår- och höstmötet 31.10: Förbundet står upp för närservicen, jämlikheten och den rena naturen i de kommande budgetförhandlingarna

Måndag 2020-11-09 kl 08:33


Nedskärningar hotar sänka servicenivån i Åbo. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för jämställdhet stadsborna emellan och kommer under de kommande budgetförhandlingarna att kämpa för att förhindra dessa nedskärningar. Vänsterförbundet kräver att de såkallade ”livskraftsinvesteringarna” skjuts på framtiden och övervägs på nytt. Att skjuta upp ickenödvändiga projekt minskar trycket på stadens ekonomi. Vi  anser att investeringarna nu borde koncentreras till brådskande, oundvikliga objekt såsom uppförandet av nya skolbyggnader och mögelsaneringar i befintliga sådana.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.