Vänsterförbundet i Åbo kräver utrymmen och stöd för konsten!

Måndag 2021-03-15 kl 08:47


Bristen på arbets- och presentationsrum för professionella inom de kreativa branscherna i Åbo har länge varit skriande. Staden har gång på gång gett löfte om permanenta arbetsrum och gång på gång svikit sina löften. Senaste nytt är vräkningen av 50 konstnärer och en teater som fungerat i 23 år  på Barker för att ge plats åt lyxbostäder, ett beslut som fattades sommaren 2020.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.