Vänsterförbundets i Åbo borgmästarkandidat heter Mirka Muukkonen

Måndag 2021-03-15 kl 08:50


Vänsterförbundets i Åbo kommunalutskott valde Mirka Muukkonen till Vänsterförbundets borgmästarkandidat. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.