Vänsterförbundet i Åbo, ställningstagande från vårmötet: Satsningar på sysselsättningen, hälsovården, utbildningen och kollektivtrafiken först i tur då återuppbyggnaden efter coronakrisen kommer igång

Onsdag 2021-03-31 kl 08:47


Återuppbyggnadsarbetet efter coronakrisen tillfaller det stadsfullmäktige som tillträder efter kommunalvalet i juni. Nedskärningspolitiken har nått vägs ände och nu behövs satsningar som hjälper krisdrabbade åbobor på fötter.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.