Åbo bygger - på vems villkor?

Tisdag 2021-04-06 kl 14:29


Viherpunainen vasemmisto ry (Åbo rödgröna vänster) och Itä-Turun Vasemmistoliitto ry (Vänsterförbundet i östra Åbo) ordnade måndagen den 29.3 distansevenemanget Åbo bygger – på vems villkor? Frågan är just nu om möjligt än mer aktuellt än tidigare, eftersom  Åbo dels planerar att modernisera stadens historiska centrum, dels fortsätter kompletteringsbyggandet i förorterna och driver flera stora, nya markanvändnings- och byggplaneringsprojekt.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.