Tea Mattilasta monikulttuurisuus-neuvoston jäsen

Onsdag 2014-10-22 kl 11:14 - BM

Turun kaupungin luottamuselintoimikunta päätti eilen, 21.10., valita Tea Mattilan vasemmiston edustajaksi perustettavaan monikulttuurisuusneuvostoon.

Tea Mattila on on ammatiltaan arabian kielen tulkki. Hän työskentelee monikulttuurisessa työyksikössä hyvinvointi-toimialan Turun seudun tulkkikeskuksessa. Lisäksi hän on V-S ELY:n maahanmuuttaja-asiaintoimikunnassa SAK:n nimeämänä edustajana, V-S JHL:n maahanmuuttajaverkoston jäsen, opetushallituksen asioimis- ja oikeustulkkauksen tutkintotoimikunnan jäsen ja Turun liikuntalautakunnan varajäsen. Hän tekee Radio Robin Hoodissa Revontulen tyttäret -nimistä ohjelmaa maahanmuuttajanaisten kanssa. 

Kaupunginhallitus päätti 16.6.2014 § 261, että Turun kaupunkiin perustetaan monikulttuurisuusneuvosto.

Neuvoston perustaminen tukee esittelytekstin mukaan kunnan lakisääteistä tehtävää kotoutumisen edistämisessä ja mahdollistaa kasvavan vähemmistön tarpeiden entistä paremman huomioimisen, lisää maahanmuuttajien osallisuutta ja parantaa yhdenvertaisuutta. Turun neuvoston kokoonpanon on pidetty luontevana mukailla muiden suurten kaupunkien sekä toimielinten yhteistyön kannalta Turun kaupungin muiden neuvostojen ja toimikuntien kokoonpanoa.

Neuvoston kokoonpanoksi esitettiin:

- 1 luottamushenkilö kaupunginhallituksesta

- 6 luottamushenkilöä kaupungin lauta/-johtokunnista

- 6 edustajaa vieraskielisiä kuntalaisia edustavista järjestöistä

- 1 asiantuntijajäsen kaupungin virkamieskunnasta

Maahanmuuttajaneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kaupunginhallitus nimeää toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan.

Maahanmuuttajaneuvoston keskeiset tehtävät ovat edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja seurata siihen liittyvien toimenpiteiden toteutumista, osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja maahanmuuttajia koskevissa asioissa, edistää viranomaisten, vieraskielisten kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistoimintaa, vahvistaa monikulttuurisuusosaamista ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua kaupungissa, edistää vieraskielisten kuntalaisten osallisuutta kaupungin toiminnassa, suunnittelutyössä ja päätöksenteossa sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määrittämät tehtävät

Maahanmuuttajaneuvoston tulee huolehtia toiminnastaan tiedottamisesta kuntalaisille, kaupunkiorganisaation toimijoille ja keskeisille yhteistyötahoille sekä toimia tiiviissä yhteistyössä muiden toimikuntien ja neuvostojen kanssa. Neuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

Kommentera inlägg. Nyckelord: tea mattila, monikulttuurisuus, neuvosto

Kannanotto työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Fredag 2014-03-21 kl 10:23 - Birgitta Mattsson

Turun Vasemmistoliiton edustajisto päätti kokouksessaan 20.3. yksimielisesti antaa seuraavan kannanoton: 

Työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Turun Vasemmistoliiton edustajisto korostaa Turun kaupungin ratkaisuissa tavoitteina työllisyyttä, peruspalveluita ja alueellista tasa-arvoa.  Työttömyys, palveluiden rapistuminen ja kaupungin eri alueiden epätasa-arvoisuus ovat nimittäin Turun suurimmat ongelmat.

Turun kokoomusjohto on yrittänyt luoda maailmanlopun tunnelmaa kaupungin talousongelmien ja velkaantumisen ympärille.  Paniikkimielialaan ja äkkijarrutukseen ei kuitenkaan ole syytä.  Harkitsemattomat leikkaukset aiheuttavat kokemuksen mukaan usein enemmän menoja ja luovat uusia ongelmia todellisten säästöjen sijaan.  Turku on edelleen varakas kaupunki, mikä on vahva perusta talouden tasapainottamiselle.

Turun talouden tilaan pitää kuitenkin suhtautua vakavasti ja vastuullisesti.  Kokoomusjohdon vastuulla oleva velkaantuminen jatkuu, mikä ei ole kestävä tie, eikä lain mukaan mahdollistakaan loputtomiin.  Valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen uhkaa vähän leikata kaupungin tuloja.  Verotulot ovat toisaalta viime vuosina joka kerran nousseet ennusteita suuremmiksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin talous tulee tasapainottaa harkiten ja riittävän ajan kuluessa toimintoja järkeistämällä ja investointeja oikein ajoittamalla.  Tässä on luotettava palvelualojen asiantuntemukseen ja aloitteellisuuteen, mutta niille on voitava asettaa sitovia velvoitteita  – lakisääteiset palvelut kuitenkin turvaten. Kaupungin tuloja voidaan myös jonkin verran kasvattaa, kunhan asiakasmaksuilla ei rasiteta kohtuuttomasti pienituloisia.  Kuntaveron merkittävä korottaminen tuskin on enää järkevää.

Kaupungin keskushallinnon ja kalliiden konsulttipalveluiden käytön jatkuva kasvu on pysäytettävä, vaikka sillä ei kovin suuria säästöjä saadakaan.  Sillä on kuitenkin tärkeä vaikutus kaupungin julkiseen kuvaan: ei ole oikein palkata jatkuvasti uusia johtajia ja korottaa heidän palkkojaan, kun turkulaisten välttämättömiä palveluita uhataan heikentää.

Osa tarvittavista menojen vähennyksistä voidaan saavuttaa eläköitymisten kautta.  On kuitenkin muistettava, että jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi varsinaisissa palveluissa saattaa merkitä palveluiden heikkenemistä tai jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakan raskautumista.

Turun Vasemmistoliitto korostaa, että kaupungin työntekijöiden lomautukset, irtisanomisista puhumattakaan, eivät ole kestävä ratkaisu Turun talousongelmiin.

Eurovaalityöhön!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kehottaa kaikkia vasemmistolaisia ponnekkaaseen eurovaalityöhön.  Euroopan unionin (EU) parlamentti on tärkeä päätöksenteon paikka, jonka ratkaisut vaikuttavat merkittävästi jokaisen suomalaisen elämään.  Toukokuun vaaleissa on hyvä mahdollisuus palauttaa suomalaiselle vasemmistolle suora edustus EU-parlamenttiin ja liittyä samalla osaksi eurooppalaisen vasemmiston uutta vahvistumista.

Vasemmiston monipuolisella listalla on hyviä ehdokkaita, joiden joukossa on kaksi turkulaista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.  Vaalityölle on erinomaiset lähtökohdat ja kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen, vaikkapa jakamalla vaalimateriaalia, tukemalla Vasemmistoliittoa ja sen ehdokkaita taloudellisesti, tai vakuuttamalla lähiympäristöä äänestämisen tärkeydestä.

Liikkeelle vappuna!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kutsuu kaikkia turkulaisia ja lähikuntien asukkaita osoittamaan mieltään tänä vappuna Aatteen ja ay-liikkeen tapahtumaan erityisesti.

-        rauhan puolesta

-        telakan säilyttämisen puolesta, ja

-        kunnallisten palveluiden ja työntekijöiden aseman puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotto, edustajisto, työllisyys, palvelut, eurovaalit

Turun Vasemmistoliitto mukana kirjamessuilla, Vasemmiston turkulaiset eurovaaliehdokkaat tavattavissa messuosastolla

Onsdag 2013-10-02 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto osallistuu tulevana viikonloppuna järjestettäville Turun kansainvälisille kirjamessuille omalla osastollaan (osasto A / 80). Aktiivit päivystävät messuosastolla koko messujen aukiolon ajan. Vasemmiston turkulaiset eurovaaliehdokkaat ovat paikalla seuraavasti:

Pe 4.10. klo 15.30-18.00 Vasemmistonuorten puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson
Su 6.10. klo 12.00-13.00 Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie

Tervetuloa moikkaamaan messuosastolle!

Kommentera inlägg. Nyckelord: Vasemmisto, kirjamessut, Li Andersson, Annika Lapintie, EU, eurovaalit

Vasemmistoliitto vaatii ihmisoikeuksia esille myös Pietari-yhteistyössä

Tisdag 2013-09-17 kl 15:43 - Anna Mäkipää

Vasemmistoliiton nuorisolautakuntaryhmä jätti elokuun kokouksessa lautakunnalle aloitteen, jossa edellytetään ihmisoikeustilanteen esiin nostamista Turun ja Pietarin välisessä yhteistyössä. Aloite käsitellään kuntalaisaloitteena ja asian valmistelusta tiedotetaan lautakuntaa helmikuun loppuun mennessä.

Viime aikoina Venäjällä on säädetty ja tiukennettu useita kansalaisvapauksia rajoittavia lakeja. Esimerkiksi kokoontumisvapautta koskevaa lakia on tiukennettu ja Pietarissa hyväksyttiin viime vuonna kiistelty sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia rajoittava laki.

Turku ja Pietari juhlivat tänä vuonna näyttävästi 60. ystävyyskaupunkivuottaan. Vasemmistoliiton lautakuntaryhmä vaatii, että kaupungin nuorisopalveluiden toimijat ottavat ihmisoikeusasiat esiin pietarilaisten kollegoidensa kanssa. "Turun ja Pietarin yhteistyö on ollut monipuolista, mutta esiin on nostettava myös vaikeina pidettyjä aiheita", toteaa vasemmistoliiton edustaja Anna Mäkipää.

Turun kaupungin on otettava asia rohkeasti esille ja osoitettava, että se sanoutuu irti yhdenvertaisuutta heikentävästä kehityksestä. "Vaikenemalla Turku osoittaa hyväksyntänsä ihmisoikeuksien kaventamiselle", muistuttaa niin ikään puolueen edustaja Tuomas Polo.

Lisätiedot

Anna Mäkipää, puh. 050 3074423
Tuomas Polo, puh. 044 5531762

Kommentera inlägg. Nyckelord: Ihmisoikeudet, ystävyyskaupunki, seksuaalivähemmistöt, Anna Mäkipää, Tuomas Polo