Avoin kirje Turun Sosiaalidemokraattiselle Kunnallisjärjestölle: Työväen yhteinen vappu Turussa jo vuonna 2014!

Onsdag 2013-12-18 kl 17:16 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto esittää Turun Sosiaalidemokraattiselle Kunnallisjärjestölle, että järjestöt yhdessä pyytävät SAK:n Turun Paikallisjärjestöä järjestämään vuonna 2014 koko työväenliikkeen yhteisen poliittisen vapputapahtuman Turussa.  Tilaisuuteen Vasemmistoliitto ja SDP kumpikin esittävät oman puhujansa.  Tällaista käytäntöä on noudatettu jo vuosia monissa Suomen kaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Helsingistä ja Tampereella.  Niissä yhteiset vapputilaisuudet keräävät huomattavasti enemmän osallistujia, kuin kaikki työväen ja vasemmistolaiset tilaisuudet Turussa yhteensä.  Turussakin on aika ottaa uusi askel työväen- ja vasemmiston yhteistyön rakentamisen suuntaan.

Turun Vasemmistoliitto ry, Kunnallistoimikunta

Kommentera inlägg. Nyckelord: vappu, Turku, SAK, TSP, SDP

Turun Vasemmistoliitto hakee kunnallissihteeriä

Fredag 2013-12-13 kl 14:52 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto hakee kunnallissihteeriä puolipäiväiseen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Kunnallissihteerin tehtävänä on organisoida Turun Vasemmistoliiton toimintaa. Kunnallissihteeri vastaa järjestön taloudenhoidosta sekä päivittäisestä toiminnasta. Kunnallissihteeri toimii kunnallistoimikunnan kokousten valmistelijana, sihteerinä ja toimikunnan päätösten toimeenpanijana sekä järjestön jäsenyhdistysten ja jäsenten apuna järjestötoiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta vasemmistolaisesta järjestö- tai ammattiyhdistystyöstä ja kunnallishallinnon tuntemusta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokonaisuuksien hallintaa. Hakijalta toivomme sähköisen tiedonkäsittelyn taitoja ja valmiuksia monipuoliseen (erityisesti sähköiseen) tiedottamiseen. Soveltuva koulutus ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
 
Työ on puolipäivätyötä (n. 20 h/vko) liukuvalla työajalla. Kokonaispalkka on 1320 euroa/kk. Työhön kuuluu jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Työsuhde alkaa 1.2.2014 tai sopimuksen mukaan.

Turun Vasemmistoliitto on Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan tiistaihin 7.1.2014 klo 16.00 mennessä kirjallisena osoitteeseen: Turun Vasemmistoliitto, Hakakatu 12, 20540 Turku. Sähköisesti hakemukset osoitteeseen turunvasemmistoliitto@nic.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiviestin otsikkoon merkintä ”Kunnallissihteeri”.

 
Lisätiedot:

Asko Mäki
Puheenjohtaja
044 377 4657
askoilari.maki@gmail.com


Elias Laitinen
Kunnallissihteeri
045 852 3343
turunvasemmistoliitto@nic.fi

Kommentera inlägg. Nyckelord: Turku, työllisyys

Luokkakokoja ei tule suurentaa ja työllistämiseen tulee sijoittaa

Torsdag 2013-12-12 kl 20:39 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto tulee toimimaan päättäväisesti sen puolesta, että kaupunginvaltuuston Turun vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettama tavoite peruskoulujen luokkakokojen säilyttämisestä mahdollisimman lähellä nykyistä tasoa toteutuu myös käytännössä. Luokkien oppilasmäärän kasvu vie oppimisen mahdollisuuksia erityisesti niiltä, joilla jo nyt on vaikeuksia koulussa.

Turun Vasemmistoliitto toteaa valittaen, että esitys kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden käyttämisestä edes osittain työllistämiseen ei saanut tukea kaupunginvaltuuston muilta ryhmiltä. Turun Vasemmistoliitto tulee jatkamaan toimintaa kaupungin työllistämistoimien tehostamiseksi.

Turun Vasemmistoliitto tulee aktiivisesti tukemaan sosiaalisen luototuksen järjestelmän käynnistämistä myös Turussa, mistä vuoden 2014 kaupungin talousarviossa on maininta. Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin ja sen yhtiöiden tulee tehdä kaikki mahdollinen, ettei Turun kokonaan omistamissa palveluyrityksissä tarvitse mennä lomautuksiin.

Turun Vasemmistoliiton mielestä Turun kaupungin tulee tällä valtuustokaudella keskittyä kahden suurimman ongelmansa ratkaisemiseen: keskimääräistä suuremman työttömyyden pienentämiseen ja kaupunginosien sosiaalisen- ja taloudellisen eriarvoistumisen pysäyttämiseen. Työllistämisestä ja alueellisesta tasa-arvosta on tehtävä Turun kaupungin toiminnan pääsuunta.

Turun Vasemmistoliitto on valmis neuvotteluihin ja rakentavaan yhteistyöhön muiden Turun kaupunginvaltuustossa vaikuttavien ryhmien kanssa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.


Lisätiedot

Asko Mäki
Puheenjohtaja
044 377 4657

Kommentera inlägg. Nyckelord: Turku, luokkakoot, työllistäminen

Työllistäminen avain Itä-Turun ongelmiin - julkiset palvelut säilytettävä

Torsdag 2013-11-07 kl 20:37 - Elias Laitinen

Varissuo, kuten muutkin Itä-Turun lähiöt, on vilkas, monipuolinen ja elinvoimainen asuinalue. Jo pitkään korkeana pysynyt työttömyys luo kuitenkin seudulle kärjistyviä ongelmia. Työllistymisen tukeminen onkin avain Itä-Turun ongelmien ratkaisemiseen. Samalla on varmistettava, että vielä suhteellisen kattavia julkisia palveluja Itä-Turussa kuten muillakin lähiöalueilla kehitetään, eikä supisteta.

Turun työttömyys on maakunnan ja koko Suomen työttömyyttä merkittävästi suurempaa. Tämä tuntuu erityisesti lähiöissä ja on kaupungin asuma-alueiden eriarvoistumisen perussyy. Turun Vasemmistoliiton pitkä linja on tukea lähiöiden kehittämistä. Nyt on ensiarvoista todella käyttää Turun työllistämisvaroja työllistämiseen, sen sijaan että kaupunki maksaa vuosittain miljoonien eurojen ”sakkomaksuja” pitkäaikaistyöttömistään.

Varissuon ja muut Itä-Turun koulut, päiväkodit, terveysasema ja sosiaalitoimisto, nuorisotila, kirjasto ja Majanummen toimitila on ehdottomasti säilytettävä. Päivähoitopaikka on taattava laissa säädetyssä ajassa tasavertaisesti lähiöidenkin lapsille. Alueelle tarvitaan myös lisää ja uusia palveluita, vielä vuosia myös maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kotoutumisen tukemiseksi. Alueen asukkaiden oman toiminnan tukeminen on välttämätöntä.

Suomessa jokainen saa vapaasti valita asuinpaikkansa. On tärkeää, että tämä vapaus toteutuu myös käytännössä.  Siksi kaupungin hallitsemia vuokra-asuntoja tulee sijoittaa tasaisesti kaikille asuinalueille, jotta eri väestöryhmät voivat asua rinnakkain ja ongelmalähiöt eivät muodostu pysyväksi ilmiöksi Turussa.  Kaavoituksessa on varmistettava eri asumismuotojen tasainen jakautuminen koko kaupungin alueelle.

Kommentera inlägg. Nyckelord: Itä-Turku, Varissuo, työllisyys, Vasemmisto

Turun Vasemmistoliitto: Turun kaupungista ei saa tehdä kiinteistösijoittajien lypsylehmää!

Fredag 2013-09-13 kl 11:37 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin kiinteistöjen myyminen yksityisille sijoittajille ja vuokraaminen sitten takaisin kaupungin toimintojen käyttöön ei ole järkevää, eikä pitkän päälle säästä kaupungin menoja. Turun kaupungista ei saa tehdä lypsylehmää kiinteistösijoittajille, joiden voitot turkulaiset lopulta joutuisivat maksamaan.

Kaupungin johto ja talousosasto ovat väläyttäneet tällaista yksityiseltä yrityssektorilta lainattua toimintamallia ratkaisuksi Turun ajankohtaisiin talousongelmiin. Ajatus ei sovi kunnan toimintaan. Kalliista vuokratiloista tulisi päinvastoin pääsääntöisesti luopua ja keskittää kaupungin toiminnot sen omiin tiloihin.

Turulla on runsaasti kiinteistöomaisuutta, josta kaupungin toimintojen kannalta tarpeeton osa voidaan varmasti myydä. Myyntitulot tulee kuitenkin käyttää uusien tilojen rakentamiseen sekä vanhojen peruskorjauksiin, jolloin omaisuus vain muuttaa muotoaan tai sijaintikohdettaan. Kiinteän
omaisuuden myyminen tavanomaisten käyttömenojen kattamiseksi on lyhytnäköistä.

Turun kaupungin hallitsemia vuokra-asuntoja ei varsinkaan pidä myydä, vaan päinvastoin rakentaa lisää kohtuuvuokraisia asuntoja.

Turku omistaa myös suuren määrän arvokkaita historiallisia kiinteistöjä, joista on pidettävä huolta ja jotka on pidettävä kaikkien turkulaisten saavutettavissa.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kiinteistöjen myyminen, Turku

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Ei kasvatuksen ja opetuksen lisäleikkauksille - valtionosuudet oikeaan osoitteeseen

Måndag 2013-05-27 kl 20:15 - Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.5. talouden 1. osavuosikatsausta. Kaupunginhallitus on vaatinut lautakunnilta uusia leikkausesityksiä 13.6. mennessä. Samalla se on päättänyt olla myöntämättä ministeriön kasvatus- ja opetuslautakunnalle osoittamia ammattiopetuksen valtionosuuksia lautakunnalle, vaan rahat ovat jääneet keskushallinnon tileille. Tämä lisää paineita leikkauksiin koko kasvatus- ja opetuslautakunnan palveluista, myös perusopetuksesta, josta jo kevään kuluessa on jouduttu leikkaamaan. Lautakunnalta on jäänyt saamatta  peräti 1,2 miljoonaa euroa valtionosuuksia sekä lisäksi noin 0,6 miljoonan euron ammatillisen opetuksen tuloksellisuusrahat. Vasemmistoliitto esitti, että kasvatus- ja opetuslautakunnalle tarkoitetut valtionosuudet kohdennetaan toimielimelle täysimääräisinä eikä lautakuntaa pakoteta uusiin leikkauksiin (ks. esitys alla). Esitys kaatui äänin 9-58.

---

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän lisäysehdotus
Turun kaupunginvaltuusto 27.5.2013/Vuoden 2013 talouden 1. osavuosikatsaus


"Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisia toimenpiteitä ei voida palvelutasoa vaarantamatta toteuttaa.

Kaupunginvaltuusto päättää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenoja alenneta. Valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 27.3.2013 tekemän valtionosuuksien kohdentamista koskevan lisätalousarvioehdotuksen sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan 18.12.2012 tekemän esityksen ammatillisen koulutuksen tulosrahojen kohdentamisesta valtuuston käsittelyyn 17.6.2013 mennessä."

Kommentera inlägg. Nyckelord: kaupunginvaltuusto, ammattiopetus, leikkaukset, valtionosuudet, Turku

Turussa ei saa säästää palveluiden tasosta

Torsdag 2013-05-16 kl 20:19 - Elias Laitinen

Kaupungin tulot ovat vähentyneet taantuman seurauksena, ja tulevat edelleen vähenemään. Tilanteeseen on sopeuduttava, mutta ei lasten, vanhusten ja sairaiden kustannuksella.

Turun Vasemmistoliitto torjuu ”juustohöylä-säästämisen”, koska siinä yleensä kaikkein huonoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten. Helposti ”säästöt”, kuten lomautukset, myös aiheuttavat enemmän kuluja, kuin todella vähentävät menoja. Varsinkaan kaupungin henkilöstön lomautuksiin ei pidä mennä.

Säästäväinen toiminta ei saa myöskään merkitä Turun alueiden eriarvoisuuden kasvun jatkamista. Suuria menosäästöjä saadaan aikaan ehkäisemällä sosiaalisten ja terveysongelmien syntymistä. Siksi työttömyyden koettelemien lähiöiden palveluihin, kuten päiväkoteihin, kouluihin ja terveys- sekä sosiaaliasemiin on panostettava ja lähikirjastojen verkko on säilytettävä nykyisen laajuisena.

Kaupungin toiminnot on keskitettävä omiin tiloihin ja kalliista vuokratiloista on luovuttava. Hallintotilojen käyttöä pitää samalla tehostaa turhista neliöistä luopumalla. Energian kulutusta voidaan merkittävästi vähentää, mikä on paitsi taloudellista, myös ympäristöä säästävää. Kaupungin omien laskelmien mukaan energiasäästöjä olisi helppo saada jopa satoja tuhansia vuodessa pelkästään käyttösähköstä ja jopa miljoona kaupungin työntekijöiden liikkumista kehittämällä, lämmityskuluista puhumattakaan.

Kaupungin keskushallinnon paisuttaminen on viimeinkin lopetettava ja kalliista konsulttikuluista luovuttava. Järkeviä säästöjä voidaan saada toimintoja tehostamalla. Keskushallinnon tulee antaa toimialoille suuri vapaus säästömahdollisuuksien ja lisätulojen etsimiseen, sillä paras tieto on kentällä.

Turun lähivuosien velkaantuminen on pyrittävä pitämään hallinnassa. Palvelujen tasosta voidaan pitää huolta korottamalla tarpeen vaatiessa kunnallisveroa.

1 kommentar . Nyckelord: Turku, talous

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati kaupunkia puuttumaan päivähoidon laittomaan tilanteeseen

Tisdag 2013-05-07 - Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 6.5. tarkastuslautakunnan "Latua lapsille"-arviointiraporttia, joka pureutuu kaupungin varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Raportti mm. toteaa, että Turussa on lainvastaiset yli 4 kuukauden mittaiset päivähoitojonot. Paikkaa vaillla on peräti 150 lasta. Pahin tilanne on Itä-Turussa, mutta myös muilla lähiöalueilla paikoista on kova pula. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati kaupunginvaltuuston kokouksessa välittömiä toimenpiteitä varhaiskasvatuspalveluiden tilanteen korjaamiseksi. Ryhmän edustajat käyttivät useita puheenvuoroja päivähoidon tilanteesta ja mm. kritisoivat suunnitelmia yksityisen palvelusetelipäivähoidon lisäämisestä.

Ryhmän puheenjohtaja Li Andersson (vas) nosti vasemmistoliiton ryhmän ponsiesityksessä esille mm. itäisen Turun pitkät jonot.
- Itäiselle alueelle ei ole vireillä yhtään uudishanketta, ja pohjoiselle palvelualueelle vain yksi. Erityistä huomiota on siksi kiinnitettävä itäisen palvelualueen varhaiskasvatuksen palveluiden parantamiseen sekä paikkamäärän lisäämiseen, Vasemmistoliiton ponnessa perusteltiin. Ponsiesitystä kannatti valt. Mirka Muukkonen (vas) ja se sai Vasemmistoliiton valtuutettujen lisäksi tukea myös sdp:n ryhmältä.

Ryhmän ponnen lisäksi valtuutettu Johannes Yrttiaho (vas) esitti valtuutetttu Pasi Heikkilän (vas) kannattamana, että asiaan olisi puuttuttu valtuuston päätöksellä välittömästi:
- Kuten tarkastuslautakunnan raportista käy ilmi, varhaiskasvatuksen jono rikkoo lakia lasten päivähoidosta, Vasemmistoliiton esityksessä todettiin.
- Tilanne on jatkunut jo pitkään. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ja lautakunta ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin laittoman tilanteen korjaamiseksi, Vasemmistoliitto vaati. Äänin 59-8 Turku-sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät kaatoivat Vasemmistoliiton esityksen. Tuekseen se sai vihreiden valtuutetun Jukka Vornasen.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: päivähoito, valtuustoryhmä, kaupunginvaltuusto, Turku

Puheenjohtajan vappupuhe

Onsdag 2013-05-01 - Asko Mäki

Puhe Youtubessa.

--

Turkulaiset, ystävät, toverit!

Tänä vuonna olemme kokoontuneet monia aikaisempia vuosia laajemmalla pohjalla tähän Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhlaan.  Sydämellisesti tervetuloa kaikki!

Olemme sopineet, että tänään puheissa kukin tuo esiin oman ryhmänsä ja omia tavoitteitaan ja periaatteitaan.  Keskinäisen arvostelun aika ja paikka on toisaalla – ja Jari Tervoa mukaillen: sinne pääsee taksilla.  Toivottavasti onnistunut yhteinen kulkueemme ja tilaisuutemme on askel kohti koko työväen- ja vasemmistolaisen liikkeen yhteistä poliittisen vapun viettämistä tulevina vuosina myös Turussa!

Rauha ja solidaarisuus ovat suuria yhdistäviä asioita, joiden puolesta miljoonat ihmiset kokoontuvat punaisten lippujen alle tänäkin vappuna kaikkialla maailmassa.  Tämä ei ole mikään turha ja tyhjä rituaali, vaan poliittisen vaikuttamisen tärkeä muoto.

Ensi vuonna valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin, sitä seuraavana Suomen eduskuntaan. Vasemmistoliitto lähtee kumpiinkin vaaleihin tavoitteenaan saada valituksi edustajia, jotka osaavat ja voivat todella käytännössä viedä vasemmistolaisia tavoitteita eteenpäin. Esimerkiksi STX:n Turun telakan tapahtumat vahvistivat jälleen kerran, että työntekijät tarvitsevat omia edustajiaan sinne, missä asioista päätetään.

Turun kunnallispolitiikassa haluamme samalla tavalla vaikuttaa työllisyyden, palveluiden ja alueiden kehittämiseksi.  Yhä selvempää on, että voimme saada pysyviä tuloksia tavoitteissamme vain, jos kykenemme jollakin konstilla murtamaan kokoomuksen valta-aseman Turussa. Vetoankin turkulaisiin sosiaalidemokraatteihin ja vihreisiin, ja miksei myös perussuomalaisiin: irtautukaa kokoomuksen talutusnuorasta ja alkakaa aitoon yhteistyöhön kanssamme turkulaisten parhaaksi!

Toverit ja ystävät, Vielä kerran tervetuloa - ja eläköön suomalaisen työn ja kansainvälisen työväenliikkeen juhlapäivä, vappu!

--

Vasemmistonuorten tervehdys vappujuhlassa täällä.

Kommentera inlägg. Nyckelord: vappu, Turku, kokoomus, hegemonia, Vasemmisto

Vasemmisto vaati yläkoulua Pansioon 2016 - vihreät lipesi aiemmasta linjastaan

Onsdag 2013-03-27 - Johannes Yrttiaho

Turun Kasvatus- ja opetuslautakunta teki 27.3. kokouksessaan esityksen tulevien vuosien tilahankkeista. Vasemmistoliiton Riikka Oksanen esitti Johannes Yrttiahon kannattamana, että Pansion yläkoulu- ja alakoulun peruskorjaushanke toteutettaisiin niin, että se olisi valmis vuonna 2016 (ks. esitys alla). Esitys hävisi äänestyksessä 8-5. Se sai tuekseen vain sosiaalidemokraattien edustajat. Viime lautakuntakaudella hanketta puoltaneet vihreät äänestivät nyt sitä vastaan. Lautakunta äänesti myös Yli-Maarian koulu- ja päiväkotihankkeen aikaistamisesta. Sdp:n esitys hävisi äänin 7-6 vasemmistopuolueiden ja perussuomalaisten asettuessa sen kannalle.

Lautakunta päätymässä lisäbudjettiin?

Lautakunta päätti palauttaa tarkempaan valmisteluun ns. operatiiviset palvelutuotantosopimukset. Lautakunnan alainen jaosto kävi 20.3. tiukan äänestyksen Vasemmistoliiton esityksestä, jossa sopimusten sisältämien leikkausten sijaan olisi pyydetty lisäbudjettia valtuustolta. Esitys hävisi viiko itten pidetyssä kokouksessa puheenjohtajan (vihr.) äänen ratkaistessa 5-5. Nyt lautakunnan käsittelyssä olleet sopimukset tarkoittavat leikkauksia, jotka kohdistuvat pahimmin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, mutta myös ammattiopetukseen ja lukiokoulutukseen. Lautakunta päätti palauttaa vlamisteluun myös varhaiskasvatuksen tulosalueen laatiman ja jaoson viikko sitten hyväksymän lisämäärärahaesityksen. Lähetekeskustelussa virkamiehiltä edellytettiin koko lautakunnan kattavan lisäbudjettiesityksen laatimista.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: koulu, Turku, palvelut, Pansio, Perno, alueet