Vipu valittaa toriparkista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tisdag 2013-05-07 - Eva-Liisa Raekallio

Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys Viherpunainen vasemmisto (Vipu) valittaa Toriparkin mahdollistavasta kaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Turun toriparkkia mahdollistavaa kaavaa ei tule yhdistyksen mielestä hyväksyä. Turun hallinto-oikeus hylkäsi yhdistyksen valituksen kaupunginvaltuuston toriparkkia puoltavasta päätöksestä 5.4.2013.

Toriparkin rakentaminen tuo mukanaan suuria ympäristö- ja liikennevaikutuksia, joita ei kuitenkaan selvitetty tarpeeksi kaavaa valmisteltaessa. Valitus perustuu siihen, että kaava kaatui aiemmin ympäristö- ja liikennevaikutusten riittämättömiin selvityksiin. Tällä kertaa esimerkiksi selvitysten pohjavesimallinnus ei käynyt läpi käsittelyä ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa, koska katsottiin, ettei lautakuntakäsittelyä tarvittu. Yhdistyksen mielestä uusissa selvityksissä on tuotu esiin sellaisia toriparkin mukanaan tuomia ongelmia, jotka olisi tullut ottaa huomioon ja myös käsittelyyn lautakunnassa. Liikenne lisääntyy rakentamisen aikana paikoittain jopa 50 %, mutta näiden lisäysten vaikutuksia ei ole selvityksissä käyty läpi perusteellisesti.

Yhdistys vaatii toriparkkikaavan kumoamista ja sen palauttamista uuteen valmisteluun. Kumoamisen lisäksi yhdistys vaatii puolueettomia asiantuntijalausuntoja pohjavesiselvityksistä.

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Viherpunainen Vasemmisto, Vipu

Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys Viherpunainen vasemmisto ry jatkaa keskustelua ja työtä toriparkkia vastaan

Onsdag 2013-04-17 - Eva-Liisa Raekallio

Viherpunainen vasemmisto ry on syvästi pettynyt Turun hallinto-oikeuden 5.4. antamaan päätökseen hylätä valituksemme toriparkin rakentamisen sallivasta asemakaavasta.

Viherpunainen vasemmisto ry perusti valituksensa mm. siihen, etteivät selvitykset rakennusaikaisen pohjaveden tason alentamisesta olleet riittäviä. Näkemyksemme mukaan kaupunginvaltuuston päätös toriparkin rakentamisen käynnistämisestä perustui kaikkiaan riittämättömille selvityksille torin ympäristön paaluttamattomille rakennuksille aiheutuvista ongelmista. Turkulaisten osuutta kustannuksista ei oltu myöskään selvitetty päätöstä tehtäessä. Turkulaisten ylivoimainen enemmistö vastustaa toriparkkia.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu kestävään ilmastopolitiikkaan. Viherpunainen vasemmisto ry katsoo, että myös paikallinen yhdyskuntasuunnittelu tulee valjastaa yhteisesti sovittujen päästövähennysten toteuttamiseen. Liikenne- ja kaavoitusratkaisut ovat tässä keskeisessä roolissa. Kestävää kehitystä toteutetaan nimenomaan paikallisella tasolla, liikennesuunnittelussa tulee suosia joukkoliikennettä. Kevyen liikenteen osuutta liikenteestä tulee samalla kasvattaa.

Viherpunainen vasemmisto ry valittaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä ja jatkaa kansalaisjärjestöjen kanssa keskustelua ja työtä toriparkkia vastaan, demokraattisen päätöksenteon puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Viherpunainen Vasemmisto, Vipu