Turun Vasemmistoliitto: Ei toriparkkia, ei varsinkaan kaupungin rahoilla!

Torsdag 2013-04-18 kl 20:02 - Elias Laitinen

Turkulaisten suuren enemmistön vastustamaa toriparkkia ei saa rakentaa. Hankkeen huonot puolet on moneen kertaan osoitettu, eikä hyviä ei ole pystytty esiin kaivamaan.

Nyt paljastettu ajatus käyttää toriparkkiin kaikista lupauksista ja vannomisista huolimatta myös turkulaisten veronmaksajien rahoja, on todellinen pohjakosketus. Se avaa salailuun ja kähmintään perustuvan sekä kaupunkilaisten mielipiteistä piittaamattoman päätöksenteon kaikessa raadollisuudessaan. Turun Vasemmistoliitto tulee toimimaan kaikin demokraattisin ja laillisin keinoin tämän petoksen estämiseksi.

Toriparkkipuuha kaikikineen ja vielä viimeisten käänteiden vahvistamana, huutaa julki muutoksen välttämättömyyttä. Kokoomuksen ylivalta, jota sosiaalidemokraatit ja Vihreätkin monissa ratkaisevissa ratkaisuissa pönkittävät, on murrettava! Perussuomalaiset näyttävät osoittautuvan täysin hampaattomaksi nykymenon myötäilijäpuolueeksi. Muutos Turussa vaatii nykyistä vahvempaa vasemmistolaista ajattelua ja kansalaismielipiteen huomioon ottamista.

Vasemmistoliitto on omien tavoitteidensa perustalta valmis pitkään ja sinnikkääseen kamppailuun Turun suunnan muuttamiseksi ja päätöksenteon tervehdyttämiseksi. Samalla tiedostamme, että monien melko tasavahvojen puolueiden ja ryhmien kunnallispolitiikassa voidaan saavuttaa kuntalaisia hyödyttäviä käytännön tuloksia vain yhteistyöllä ja sopimalla. Turun Vasemistoliitto vetoaa kaupunginvaltuuston kaikkiin ryhmiin, myös Kokoomuksen sosiaalisesti, ekologisesti ja demokraattisesti ajatteleviin edustajiin, muutoksen aloittamiseksi.

Toisenlainen Turku on mahdollinen!

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, demokratia

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kuntarakenneuudistus ei turvaa lähipalveluita ja kuntademokratiaa

Tisdag 2013-02-26 kl 14:43 - Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuusto päätti kuntarakennelakiluonnokseen annettavasta lausunnosta kauden toisessa kokouksessaan maanantaina 25. 2. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä kritisoi puheenvuoroissaan Turun lausuntoa ja ilmaisi huolensa siitä, ettei kuntarakenneuudistus turvaa lähipalveluita eikä kuntademokratiaa ja voi johtaa kuntapalveluiden kiihtyvään ulkoistamiseen.

Ryhmä esitti muutoksia Turun kaupungin lausuntoon. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson esitti, että selvityksiin tulee sisällyttää konkreettinen suunnitelma siitä, miten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia aiotaan parantaa ja lähidemokratia toteuttaa. Anderssonin ehdotus sai tukea myös muilta valtuustoryhmiltä ja tuli lopulta osaksi Turun lausuntoa.

Valtuutettu Jukka Kärkkäinen oli huolissaan terveyspalveluiden kohtalosta. Hän piti tärkeänä, että Turun kaupunki antaa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta vasta selvityshenkilöiden raportin valmistumisen jälkeen, kun tietoa on enemmän. Kärkkäinen esitti, että asiaa koskevat kohdat poistetaan Turun lausunnosta. Valtuutettu Andersson esitti poistettavaksi lausunnosta viittaukset isojen palveluyksikköjen luomiseen. Vasemmistoliiton ryhmän mielestä lähipalvelujen turvaaminen on jatkossakin kaikkein tärkeintä. Valtuuston enemmistö kaatoi molemmat esitykset.

Valtuutettu Johannes Yrttiaho huomautti, että kuntademokratian peruskivi, kunnan asukkaiden itsehallinto, on ohitettu uudistusprosessissa tyystin. Hän esitti Turun lausunnosta poistettavaksi viittaukset velvoittavan lainsäädännön käyttämiseen kuntarakenteiden muuttamisessa. Valtuuston enemmistö kuitenkin hyväksyi kirjauksen, joka käytännössä tarkoitti vihreän valon näyttämistä kuntien pakkoliitoksille.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kuntaliitokset, lähidemokratia, lähipalvelut