Turun Vasemmistoliitto: Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta

Torsdag 2013-03-14 kl 22:24 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kokoontui vuosikokoukseensa torstaina 14.3. 21 perusyhdistystä edustavan 53 äänivaltaisen edustajan voimin.

Vuosikokous valitsi jatkokaudelle järjestön puheenjohtajaksi Asko Mäen, joka peittosi vastaehdokkaansa Velimatti Koiviston äänin 31-21, 1 tyhjä. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Maija Nieminen vastaehdokastaan Elina Sandelinia vastaan äänin 34-19. Järjestön hallituksena toimivaan kunnallistoimkuntaan valittiin yksimielisesti Eila Hannula,  Anja Karlsson, Annika Karvonen, Seppo Koski, Turkka Merisaari, Pertti Mäkinen, Ville Okkonen, Riikka Oksanen, Matti Pikander, Risto Rinne, Jonni Saloluoma, Elina Sandelin, Jari Suominen, Päivi Takkinen ja Johannes Yrttiaho. Varajäsenistä käydyssä vaalissa valituksi tulivat Anna Mäkipää, Riitta Kallionpää, Nora Leo, Reijo Salmi ja Ulla Syväkari.

Vuosikokous kävi hyvähenkisen keskustelun ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja antoi sen johdosta alla olevan julkilausuman.

Turun Vasemmistoliitto:
Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta

Turun Vasemmistoliitto ja sen edustajat Turun päätöselimissä toimivat alkaneella valtuustokaudella vuosien 2013-2016 kunnallispoliittisessa tavoiteohjelmassaan ”Ihmisten, työn ja kulttuurin kaupunki Turku” asettamiensa päämäärien saavuttamiseksi.

Turun Vasemmistoliitto pitää erityisen tärkeänä, että kiristyvässä taloustilanteessa Turussa

-kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutoimen taso säilytetään mahdollisimman korkeana;

-kaupunki toimii kaikin käytettävissään olevin keinoin työllisyyden kohentamiseksi;

-asuma-alueiden välistä eriarvoisuutta tasoitetaan;

-kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan osoitetaan riittävästi voimavaroja;

-kaupunkia kehitetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja

-toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: tiedotteet, kannanotot, palvelut, kunnallistoimikunta

Risteilijätilauksen salat julki!

Torsdag 2013-01-03 kl 21:13 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto edellyttää, että maan hallitus ja erityisesti Vasemmistoliiton hallitusryhmä selvittää avoimesti ja perinpohjaisesti julkisuudessa, mitä Oasis-risteilijätilauksen tukemisessa tehtiin väärin ja miksi tilaus meni Ranskaan. On käsittämätöntä, että Ranska voi tukea sikäläistä telakkaa, mutta Suomi ei voi tukea omaansa. Jos Ranska on toiminut asiassa EU-säädösten vastaisesti, on Suomen ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin laillisuuden palauttamiseksi ja reilun kilpailutilanteen varmistamiseksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä Turussa kannattaa tulevaisuudessakin harjoittaa suurimittaista telakkatoimintaa. Hallituksella olisi risteilijähankeen kohdalla ollut mahdollisuus tukea tätä kansantaloudelle ja Turun seudulle erittäin merkityksellistä toimintaa. Näin ei jostain syystä tehty. Kaikki jälkikäteispuheet Turun telakkatoiminnan ja seudun työllisyyden tukemisesta tuntuvat nyt tapin laittamiselta uponneen veneen reikään. Asia on selvitettävä!

2 kommentarer . Nyckelord: kannanotot, uutiset, telakka

Turun tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Naantalin voimalaitosratkaisusta huolimatta

Måndag 2012-12-10 - Elias Laitinen

Turku on päättänyt osallistua Naantalin monipolttolaitoksen rakentamiseen osana seudun energiantuotannon järjestelyjä. Se jäänee viimeiseksi Suomeen rakennettavaksi voimalaitokseksi, jonka pääasiallinen energianlähde on luontoa ja ilmastoa erityisesti rasittava kivihiili. Turun
Vasemmistoliiton mielestä Turun ei pidä silti pitkällä tähtäimellä luopua uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottamisesta ja niiden käytön edistämisestä Turun alueella.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien on oltava pikaisia ja suunnitelmallisia. Niitä tarvitaan kaikilla hallinnon aloilla myös tulevaisuudessa. Meidän on kannettava huoli ihmisten ja elävän luonnon elinolosuhteista maapallolla, kukaan muu ei tee sitä meidän puolestamme. Myös Turun on yhtenä Suomen suurimmista kaupungeista kannettava oma vastuunsa.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotot, ympäristö

Toiminta turkulaisten työllisyyden, palveluiden ja lähiöiden puolesta jatkuu

Torsdag 2012-11-01 - Elias Laitinen

Vasemmistoliitto on kuntavaalien jälkeen edelleen merkittävä poliittinen tekijä Turussa yli 11000 äänestäjän, 13,4 prosentin kannatuksen ja yhdeksän kaupunginvaltuutetun voimalla.  Tätä turkulaisten kannatusta Vasemmistoliitto tulee tulevallakin valtuustokaudella käyttämään täysimääräisesti työllisyyden, palveluiden ja lähiöiden sekä kestävän kehityksen ja kulttuurin puolesta. 

Toriparkki-hankkeesta pitää vihdoinkin päästä ja siirtyä kehittämään julkista liikennettä ja suunnittelemaan mahdollisuuksien mukaan raitiotieliikennettä Turun seudulle.

Turun Vasemmistoliitto on huolissaan talouden huononemisesta ja Turun kaupunginjohtajan antaman talousarvioesityksen vaikututuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin, koululuokkien ja päiväkotiryhmien kokoon, kaupungin työntekijöiden asemaan ja välttämättömiin investointeihin.  Myös kaupungin taloutta koskevissa ratkaisuissa tarvitaan nyt sosiaalisen oikeudenmukaisuuden painottamista.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotot, kunnallisvaalit

Peruspalveluiden järjestämisessä energia toiminnan kehittämiseen säästöjen etsimisen sijaan

Fredag 2012-10-05 - Elias Laitinen

Turussa sosiaali- ja terveyssektorilla on muodostunut käytäntö, jossa mahdollisimman ronskisti alibudjetoidaan tulevan vuoden talousarvio. Seuraavan vuoden todellinen rahantarve voitaisiin määritellä yksinkertaisilla laskutoimituksilla. Realistista budjetin valmistelua ei Turussa kuitenkaan enää moneen vuoteen ole haluttu harrastaa. Esimerkiksi 2012 vuoden osalta päädytään täysin tietoisesti 20-30 miljoonan euron talousarvion ylitykseen.

Alibudjetointi on osa oikeiston tavoitetta, jossa ideologian mukaisesti pyritään kasvattamaan yksityisen sektorin roolia palvelujen tuotannossa. Oikeisto vaatii rakenteiden ja toimintatapojen muutosta, mutta suoraa vastausta siihen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ei vielä ole kuultu. Käytännön keinoja oikeistolaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen näyttävät olevan ulkoistaminen, lisääntyvä yksityisten palvelujen ostaminen ja palveluseteleiden käyttöönotto.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: Kannanotot

Turun valmistauduttava nuorisotakuun tuloon

Fredag 2012-10-05 - Elias Laitinen

Suomen nykyisen kuuden puolueen hallituksen ohjelman yksi kärkihankkeista on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tämä on erityisen tarpeellista Turussa, sillä Yhdysvalloista alkaneen talouskriisin seurauksena nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut.

Yhteiskuntatakuu astuu täysimääräisenä voimaan 1.1.2013. Siitä alkaen jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuu pitää sisällään koulutustakuun, jossa jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuun täysimääräinen toteuttaminen vaatii Turun kokoisessa kunnassa suurta valmistelutyötä. Valtion kanssa on sovittava koulutuspaikkojen lisäämisestä ja rahoittamisesta sekä rakennettava laaja verkosto toteuttamaan muita asetettuja vaatimuksia. Nuorisotakuun toteuttamisen vaatimat taloudelliset panostukset on varattava myös Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvioon.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotot

Kokoomus hamuaa sairaiden rahoja työnantajille

Måndag 2012-10-01 - Elias Laitinen

Kokoomuksen puoluevaltuusto on asettanut puolueen tavoitteeksi yhden päivän karenssin työntekijän sairauslomissa. Tämän lisäksi tavoitteena on leikata sairausajan palkasta 20 %. Keppihevosena käytetään parempaa mahdollisuutta sijaisen palkkaamiseen. Kokoomuksen esityksessä väitetään myös, että näillä keinoin vähennetään sairauslomia. Väite perustuu oletukseen, että kynnys jäädä pois työstä nousee. Samalla kuitenkin kynnys sairaana työskentelyyn alenee. Sitäkö Kokoomus haluaa?

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotot, työ