Sopimusryhmät vaarantavat koulutuksen tasa-arvon

Måndag 2015-03-23 kl 20:56 - Anna Mäkipää

Turun kaupunki ei hae valtiolta lisärahaa uusien kouluavustajien palkkaamiseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti Vasemmistoliiton esityksestä äänin 9-4 hakea valtiolta tarjolla ollutta, korvamerkittyä rahaa kouluavustajien palkkaamista varten. Päätös ei kuitenkaan kaupunginhallitukselle kelvannut, vaan se kaatoi lautakunnan päätöksen maanantain kokouksessaan.

Puolet kouluavustajien palkkakuluista olisi rahoittanut kaupunki, ja valtio olisi tullut vastaan rahoittamalla toisen puolen kuluista. Koulunkäyntiavustajien määrää on vähennetty useana vuonna perättäin säästöjen nimissä, mikä on vähentänyt oppilaiden saamaa tukea Turun kouluissa.

”Koulumaailmassa lisätään tällä hetkellä erityisopetuksen integraatiota tavallisiin ryhmiin, mikä sinällään on hyvä. Samaan aikaan on kuitenkin varmistettava se, että oppimistilanteissa on läsnä riittävästi asiansa osaavia ammattilaisia. Koulunkäyntiavustajilla on oma tärkeä roolinsa kouluyhteisössä”, huomauttaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Anna Mäkipää, joka on aiemmin työskennellyt erityisopettajana.

Sopimusryhmät aikovat leikata 10 avustajaa tänä vuonna. Leikkaus vaikeuttaa tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä ja vaarantaa perusopetuksen tasa-arvon. Kaupunginhallituksen nyt tekemä päätös olla hakematta valtion tukea avustajien palkkaukseen edustaa oikeistolaista koulutuspolitiikkaa, jossa vain huiput kelpaavat", sanoo kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Johannes Yrttiaho.

 Virkamiesarvioiden mukaan Turku olisi voinut saada valtiolta 400 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen korvamerkittyä rahaa.  Kaiken lisäksi kaupungin talous näytti viime vuonna ennakoitua paremmilta, sillä kaupunki teki noin viiden miljoonan edestä ylijäämäisen budjetin. ”Leikkauskuumeessa tulisi arvioida myös leikkausten sosiaalisia vaikutuksia, eikä tuijottaa pelkästään numeroihin. Kouluista säästäminen aiheuttaa moninkertaiset kustannukset tulevaisuudessa,” lopettaa Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Li Andersson.

Vasemmisto ei ole sitoutunut Uudistamisohjelma 2:ksi kutsuttuun ryhmien väliseen leikkaus- ja yksityistämisohjelmaan, koska siinä leikataan turkulaisten peruspalveluista. Kasvatus- ja opetuslautakunnan asettama tavoite koulunkäyntiavustajien määrän kasvattamisesta oli askel parempaan suuntaan, mutta Vasemmisto jatkaa työtään sen eteen, että satsaukset turkulaislasten opetukseen saadaan takaisin sille tasolle, joka edelsi nykyistä säästökuuria.

Lisätiedot:

Anna Mäkipää
p. 050 3074423

Kommentera inlägg. Nyckelord: tasa-arvo, koulutus, sopimus

Vasemmistoliitto esitti kasvatukseen ja opetukseen lisäbudjettia

Onsdag 2013-04-17 - Johannes Yrttiaho

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 17.4. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leikkauslistoja. Vasemmistoliiton edustajat Johannes Yrttiaho ja Riikka Oksanen esittivät, ettei leikkauksia tehdä, vaan valtuustolle esitetään lisäbudjetin myöntämistä lautakunnalle.

Varhaiskasvatuksen osalta on selkeästi osoitettavissa, etteivät nykyiset määrärahat riitä päivähoitolain edellyttämään toimintaan. Vasemmistoliiton esityksen perustelujen mukaan varhaiskasvatuksen tulosalueen osalta kyseessä onkin alibudjetointi, jonka kuntalaki kieltää. Perusopetuksen leikkaukset puolestaan vaarantavat tasa-arvoisen oppimisen edellytykset.

Lautakunnan puheenjohtaja oli vähällä jättää Vasemmistoliiton esityksen huomioimatta. Saman kohtalon oli kokea Sdp:n muutosesitys. Vaiheikkaan keskustelun jälkeen puheenjohtaja kuitenkin taipui viemään esitykset äänestykseen. Äänestyksessä asetettiin ensin vastakkain Vasemmistoliiton ja Sdp:n ehdotukset. Äänestystulos: 3-4, tyhjää äänesti 6 jäsentä. Vasemmistoliiton Yrttiahon ja Oksasen esitys sai kokoomuksen Rantasen tuen. Sdp:n esityksen kannalle asettui kolmen sd-jäsenen lisäksi perussuomalaisten edustaja. Sdp:n voittanut ehdotus asetettiin toimialajohtajan pohjaehdotusta vastaan.

Lopulta päätökseksi tuli toimialajohtajan ehdotus äänin 8-5 vasemmistopuolueiden äänestäessä sitä vastaan. Tällä päätöksellä leikkaukset siis hyväksyttiin kokoomuksen, vihreiden, rkp:n ja perssuomalaisten äänin. Varhaiskasvatuksen palvelusopimus vedettiin toimialajohtajan voittaneen esityksen mukaan kokonaan pois käsittelystä, joten päivähoidon rahoituksen ratkaiseminen viivästyy ja tilanne vaikeutuu entisestään. Käytännössä päätöksenteon lykkääntyminen pakottaa tulosalueen supistuksiin. Yrttiaho jätti pääätökseen eriävän mielipiteen.

Perusopetuksen leikkaukset kohdistuvat pahimmin erilaisia tukimuotoja tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiin eli kaikkein heikoimmilla oleviin. Vasemmistoliiton edustajat korostivat esityksessään, että lautakunnalla on tili- ja vastuuvelvollisena toimielimenä velvollisuus esittää lisätalousarviota, jos on ilmeistä, ettei siltä edellytettyä toimintaa voida annetuilla määrärahoilla järjestää.

Linkki asian käsittelytietoihin (kokoustiedotus):

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2013/0417004l/2901931.htm

Lisätiedot:
Johannes Yrttiaho
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
Riikka Oksanen
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Kommentera inlägg. Nyckelord: peruskoulu, säästöt, nuoret, lapset

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Lautakunnalla velvollisuus esittää lisäbudjettia päivähoitoon ja opetukseen

Fredag 2013-04-12 - Li Andersson

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii, että kaupunki turvaa lasten ja nuorten palveluja. Riittävästi resurssoidut peruspalvelut ovat juuri sitä ennaltaehkäisyä, josta vaalien alla puhuttiin oikealta vasemmalle. Turun kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen alainen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto ovat mm. operatiivisia palvelutuotantosopimuksia käsitellessään todenneet, että annetuilla määrärahoilla perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita joudutaan leikkaamaan eikä lakisääteisiä palveluita voida toteuttaa. Jaosto on myös yksimielisesti esittänyt, että uusien päivähoitopaikkojen perustamiseen on pikaisesti myönnettävä lisämääräraha. Asiat on nyt palautettu lautakunnan päätöksellä virkamiesvalmisteluun.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pitää ehdottoman tärkeänä, että Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle ensi tilassa
esityksen lisämäärärahasta, jolla uhkaavat palveluiden leikkaukset voidaan torjua.

- Päivähoito on lakisääteinen palvelu, johon lapsella on subjektiivinen oikeus. Jonot ovat Turussa lainvastaiset jo nyt ja lapsimäärä kasvaa. Olisi vastattava kasvavaan kysyntään, mutta lisärahan sijaan ajetaan läpi leikkauksia, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kritisoi.

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan välillä solmitussa ns. strategisessa palvelusopimuksessa on päivähoitolakiin viitaten edellytetty, ettei hoitopaikkaa jonottavien lasten määrä kasva. On kuitenkin ilmeistä, että päivähoitojonot kasvavat rajusti, jos toimitaan nykyisillä määrärahoilla.

- Tällaisessa tilanteessa lautakunnan velvollisuus on tili- ja vastuuvelvollisena toimielimenä tehdä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitys lisämäärärahasta, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa.

- Lisärahaa on osoitettava myös peruskouluille, joiden toiminnasta nykybudjetti tietää 2,2 miljoonan leikkausta. Tämä merkitsee opetustuntien vähentämistä sekä säästämistä mm. sijaisten käytöstä ja opetusmateriaaleista. Lähivuosina lapsimäärän kasvu alkaa tuntua myös kouluissa, valtuustoryhmä huomauttaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä tähdentää, että kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetut toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat keskenään ristiriidassa. Rahaa vaadittuihin tavoitteisiin ei ole.

- Kuntalaki kieltää tämänkaltaisen alibudjetoinnin ja edellyttää, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat?, valtuustoryhmä muistuttaa ja korostaa, että lapsimäärän kasvun myötä on varauduttava entisestäänkin kasvaviin kuluihin ja budjetit on siksikin syytä laatia realistisiksi.

Kommentera inlägg. Nyckelord: peruskoulu, säästöt, nuoret, lapset

Vasemmisto vaati yläkoulua Pansioon 2016 - vihreät lipesi aiemmasta linjastaan

Onsdag 2013-03-27 - Johannes Yrttiaho

Turun Kasvatus- ja opetuslautakunta teki 27.3. kokouksessaan esityksen tulevien vuosien tilahankkeista. Vasemmistoliiton Riikka Oksanen esitti Johannes Yrttiahon kannattamana, että Pansion yläkoulu- ja alakoulun peruskorjaushanke toteutettaisiin niin, että se olisi valmis vuonna 2016 (ks. esitys alla). Esitys hävisi äänestyksessä 8-5. Se sai tuekseen vain sosiaalidemokraattien edustajat. Viime lautakuntakaudella hanketta puoltaneet vihreät äänestivät nyt sitä vastaan. Lautakunta äänesti myös Yli-Maarian koulu- ja päiväkotihankkeen aikaistamisesta. Sdp:n esitys hävisi äänin 7-6 vasemmistopuolueiden ja perussuomalaisten asettuessa sen kannalle.

Lautakunta päätymässä lisäbudjettiin?

Lautakunta päätti palauttaa tarkempaan valmisteluun ns. operatiiviset palvelutuotantosopimukset. Lautakunnan alainen jaosto kävi 20.3. tiukan äänestyksen Vasemmistoliiton esityksestä, jossa sopimusten sisältämien leikkausten sijaan olisi pyydetty lisäbudjettia valtuustolta. Esitys hävisi viiko itten pidetyssä kokouksessa puheenjohtajan (vihr.) äänen ratkaistessa 5-5. Nyt lautakunnan käsittelyssä olleet sopimukset tarkoittavat leikkauksia, jotka kohdistuvat pahimmin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, mutta myös ammattiopetukseen ja lukiokoulutukseen. Lautakunta päätti palauttaa vlamisteluun myös varhaiskasvatuksen tulosalueen laatiman ja jaoson viikko sitten hyväksymän lisämäärärahaesityksen. Lähetekeskustelussa virkamiehiltä edellytettiin koko lautakunnan kattavan lisäbudjettiesityksen laatimista.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: koulu, Turku, palvelut, Pansio, Perno, alueet