Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän kannanotto: Kunnalliset päivähoitopaikat säilytettävä

Fredag 2014-11-07 kl 10:21 - Li Andersson

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata viiden sadan kunnallisen päivähoitopaikan yksityistämistä. Turku-sopimuksessa mukana olevien ryhmien elokuussa hyväksymässä uudistusohjelmassa linjataan 500 hoitopaikan siirtämisestä kunnallisesta yksityiseen sekä sen selvittämisestä, mistä kunnallisista toimipaikoista voidaan luopua.

Toteutuessaan päätös siirtää kertaheitolla jopa 700 lasta ulos päivähoitopaikoistaan. Vasemmistoliiton ryhmän mukaan on epärealistista ajatella, että uusia päivähoitopaikkoja löytyisi jo nyt ruuhkautuneista yksityisistä hoitopaikoista. Hoitosuhteet lasten kannalta tärkeisiin aikuisiin katkeavat ja erityishuomiota kaipaavat, kuten alle kolmivuotiaat tai erityistä tukea kaipaavat lapset saattavat kohdata vaikeuksia uuden hoitopaikan löytämisessä.

Tämän päätöksen taustalla on kokoomuksen ideologinen pyrkimys lisätä yksityistä hoitoa ja palvelusetelillä ostettuja paikkoja, yhdistettynä liian tiukkoihin talousraameihin. Päätös vaikuttaisi suoraan 700 lapsen arkeen, kun omaa päivähoitoryhmää ja päiväkotia joutuu vaihtamaan. Haluamme säilyttää kunnalliset päivähoitopaikat jatkossakin. Pienet kunnalliset päivähoitopaikat ovat tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ja julkinen päivähoito laadukasta, vaikka resursseja koko ajan vähennetään, linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on viime vuosien kaikissa talousarviokäsittelyissä esittänyt, ettei yksityistä päivähoitoa lisättäisi. Ryhmä vastusti myös toiseen uudistusohjelmaan sisältyvää rajua yksityistämisesitystä. Lisäksi vasemmistoliiton edustajat esittivät kasvatus- ja opetuslautakunnan syyskuun talousarviokokouksessa, ettei kunnallisia päiväkoteja lakkautettaisi ja yksityistä palvelua lisättäisi. Lautakunnan enemmistö oli kuitenkin tuolloin valmis hyväksymään lakkautukset.

Yksityisille palvelutuottajille ei voida asettaa samanlaisia vaatimuksia lasten erityistarpeiden huomioimisesta kuin kunnallisella puolella, ja palveluseteleiden myötä monen lapsiperheen päivähoitokustannukset saattavat nousta. Vastuu päivähoidon takaamisesta on viimekädessä aina kunnalla, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä painottaa, että laadukas kunnallinen päivähoito on ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan.

Lisätiedot:

Li Andersson
puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
puhelin: +358 (0) 405088697
li@vasemmistonuoret.fi <li@vasemmistonuoret.fi>

Kommentera inlägg. Nyckelord: valtuustoryhmä, päivähoito, kannanotto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati kaupunkia puuttumaan päivähoidon laittomaan tilanteeseen

Tisdag 2013-05-07 - Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 6.5. tarkastuslautakunnan "Latua lapsille"-arviointiraporttia, joka pureutuu kaupungin varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Raportti mm. toteaa, että Turussa on lainvastaiset yli 4 kuukauden mittaiset päivähoitojonot. Paikkaa vaillla on peräti 150 lasta. Pahin tilanne on Itä-Turussa, mutta myös muilla lähiöalueilla paikoista on kova pula. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati kaupunginvaltuuston kokouksessa välittömiä toimenpiteitä varhaiskasvatuspalveluiden tilanteen korjaamiseksi. Ryhmän edustajat käyttivät useita puheenvuoroja päivähoidon tilanteesta ja mm. kritisoivat suunnitelmia yksityisen palvelusetelipäivähoidon lisäämisestä.

Ryhmän puheenjohtaja Li Andersson (vas) nosti vasemmistoliiton ryhmän ponsiesityksessä esille mm. itäisen Turun pitkät jonot.
- Itäiselle alueelle ei ole vireillä yhtään uudishanketta, ja pohjoiselle palvelualueelle vain yksi. Erityistä huomiota on siksi kiinnitettävä itäisen palvelualueen varhaiskasvatuksen palveluiden parantamiseen sekä paikkamäärän lisäämiseen, Vasemmistoliiton ponnessa perusteltiin. Ponsiesitystä kannatti valt. Mirka Muukkonen (vas) ja se sai Vasemmistoliiton valtuutettujen lisäksi tukea myös sdp:n ryhmältä.

Ryhmän ponnen lisäksi valtuutettu Johannes Yrttiaho (vas) esitti valtuutetttu Pasi Heikkilän (vas) kannattamana, että asiaan olisi puuttuttu valtuuston päätöksellä välittömästi:
- Kuten tarkastuslautakunnan raportista käy ilmi, varhaiskasvatuksen jono rikkoo lakia lasten päivähoidosta, Vasemmistoliiton esityksessä todettiin.
- Tilanne on jatkunut jo pitkään. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ja lautakunta ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin laittoman tilanteen korjaamiseksi, Vasemmistoliitto vaati. Äänin 59-8 Turku-sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät kaatoivat Vasemmistoliiton esityksen. Tuekseen se sai vihreiden valtuutetun Jukka Vornasen.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: päivähoito, valtuustoryhmä, kaupunginvaltuusto, Turku

Vasemmisto esitti päivähoidon ja opetuksen leikkausten torjumista lisärahalla

Onsdag 2013-03-20 - Johannes Yrttiaho

Turun Kasvatus- ja opetuslautakunnan varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto käsitteli kokouksessaan 20.3. operatiivisia palvelutuotantosopimuksia, joilla ohjataan Kasvatus- ja perusopetuslautakunnan toimintaa. Sopimuksiin sisältyi miljoonien leikkaukset palveluihin. Jaoston jäsen Johannes Yrttiaho (vas) esitti, ettei leikkauksia toteuteta, vaan valtuusto myöntäisi lisämäärärahan (ks. esitys alla). Yrttiahon esitys hävisi äänin 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Asia etenee nyt lautakunnan käsittelyyn. Vasemmistoliiton Yrttiahon esityksen tueksi asettuivat sdp:n, keskustan ja perussuomalaisten edustajat. Kokoomus ja vihreät sekä kd olivat leikkausten kannalla.

-Päivähoidon jonotilanne loukkaa subjektiivista päivähoito-oikeutta ja koulut ovat jo vuosia olleet säästökuurilla. Tilanne on kestämätön. Lasten ja perheiden palveluita leikataan rajusti, mutta samaan aikaan kaupunki tekee peräti 8,5 miljoonaa euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen, kritisoi Yrttiaho.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: päivähoito, kasvatus- ja opetuslautakunta, opetus

Turun päivähoidon kehittämisessä huomioitava lähiöt ja ja kunnalliset päiväkodit

Onsdag 2013-02-27 - Johannes Yrttiaho

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessaan 27.2. kaupunginhallitukselle antama lausunto Turun päiväkotiverkon kehittämisestä jäi puutteelliseksi erityisesti lähiöalueiden ja kaupungin omien päivähoitopaikkojen osalta. Annettu lausunto koski laajaa vuoteen 2018 ulottuvaa selvitystä, jonka kaupungin Tilakeskus ja Kasvatus- ja opetustoimi ovat tehneet.

Vasemmistoliiton edustajat esittivät lautakunnan kokouksessa, että erityisesti lähiöalueilla, joilla asuu paljon maahanmuuttajia, työttömyysprosentti on korkea ja eri tukimuotoja tarvitsevia lapsia on suhteellisen paljon, olisi pyrittävä selvityksessä esitettyä korkeampaan päivähoidon kattavuuteen. Selvitys ei huomioi näiden alueiden päivähoitopalvelujen vaatimia lisätiloja riittävästi. Puutteita suunnitelmissa on erityisesti itäisen ja pohjoisen Turun kohdalla.

Lisäksi Vasemmistoliitto esitti, että selvityksessä linjattua yksityisen päivähoidon lisäämistä ei hyväksyttäisi, vaan lautakunta toteaisi, että "päivähoitopalvelujen kattava järjestäminen edellyttää kaupungin omien päivähoitopaikkojen huomattavaa lisäämistä. Paikkoja on pyrittävä lisäämään selvityksessä esitettyä 450 paikkaa merkittävästi enemmän vuoteen 2018 mennessä."

Lautakunnan enemmistö kaatoi Vasemmistoliiton esityksen äänin 8-5, vain SDP:n edustajat tulivat sen taakse. Selvitys ja lautakunnan antama lausunto etenevät kaupunginhallituksen käsittelyyn lähiviikkoina.

Linkki asian käsittelytietoihin Turun kaupungin sivuilla: http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2013/0227002l/2876462.htm

Kommentera inlägg. Nyckelord: päivähoito, kasvatus- ja opetuslautakunta