Kannanotto työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Fredag 2014-03-21 kl 10:23 - Birgitta Mattsson

Turun Vasemmistoliiton edustajisto päätti kokouksessaan 20.3. yksimielisesti antaa seuraavan kannanoton: 

Työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Turun Vasemmistoliiton edustajisto korostaa Turun kaupungin ratkaisuissa tavoitteina työllisyyttä, peruspalveluita ja alueellista tasa-arvoa.  Työttömyys, palveluiden rapistuminen ja kaupungin eri alueiden epätasa-arvoisuus ovat nimittäin Turun suurimmat ongelmat.

Turun kokoomusjohto on yrittänyt luoda maailmanlopun tunnelmaa kaupungin talousongelmien ja velkaantumisen ympärille.  Paniikkimielialaan ja äkkijarrutukseen ei kuitenkaan ole syytä.  Harkitsemattomat leikkaukset aiheuttavat kokemuksen mukaan usein enemmän menoja ja luovat uusia ongelmia todellisten säästöjen sijaan.  Turku on edelleen varakas kaupunki, mikä on vahva perusta talouden tasapainottamiselle.

Turun talouden tilaan pitää kuitenkin suhtautua vakavasti ja vastuullisesti.  Kokoomusjohdon vastuulla oleva velkaantuminen jatkuu, mikä ei ole kestävä tie, eikä lain mukaan mahdollistakaan loputtomiin.  Valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen uhkaa vähän leikata kaupungin tuloja.  Verotulot ovat toisaalta viime vuosina joka kerran nousseet ennusteita suuremmiksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin talous tulee tasapainottaa harkiten ja riittävän ajan kuluessa toimintoja järkeistämällä ja investointeja oikein ajoittamalla.  Tässä on luotettava palvelualojen asiantuntemukseen ja aloitteellisuuteen, mutta niille on voitava asettaa sitovia velvoitteita  – lakisääteiset palvelut kuitenkin turvaten. Kaupungin tuloja voidaan myös jonkin verran kasvattaa, kunhan asiakasmaksuilla ei rasiteta kohtuuttomasti pienituloisia.  Kuntaveron merkittävä korottaminen tuskin on enää järkevää.

Kaupungin keskushallinnon ja kalliiden konsulttipalveluiden käytön jatkuva kasvu on pysäytettävä, vaikka sillä ei kovin suuria säästöjä saadakaan.  Sillä on kuitenkin tärkeä vaikutus kaupungin julkiseen kuvaan: ei ole oikein palkata jatkuvasti uusia johtajia ja korottaa heidän palkkojaan, kun turkulaisten välttämättömiä palveluita uhataan heikentää.

Osa tarvittavista menojen vähennyksistä voidaan saavuttaa eläköitymisten kautta.  On kuitenkin muistettava, että jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi varsinaisissa palveluissa saattaa merkitä palveluiden heikkenemistä tai jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakan raskautumista.

Turun Vasemmistoliitto korostaa, että kaupungin työntekijöiden lomautukset, irtisanomisista puhumattakaan, eivät ole kestävä ratkaisu Turun talousongelmiin.

Eurovaalityöhön!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kehottaa kaikkia vasemmistolaisia ponnekkaaseen eurovaalityöhön.  Euroopan unionin (EU) parlamentti on tärkeä päätöksenteon paikka, jonka ratkaisut vaikuttavat merkittävästi jokaisen suomalaisen elämään.  Toukokuun vaaleissa on hyvä mahdollisuus palauttaa suomalaiselle vasemmistolle suora edustus EU-parlamenttiin ja liittyä samalla osaksi eurooppalaisen vasemmiston uutta vahvistumista.

Vasemmiston monipuolisella listalla on hyviä ehdokkaita, joiden joukossa on kaksi turkulaista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.  Vaalityölle on erinomaiset lähtökohdat ja kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen, vaikkapa jakamalla vaalimateriaalia, tukemalla Vasemmistoliittoa ja sen ehdokkaita taloudellisesti, tai vakuuttamalla lähiympäristöä äänestämisen tärkeydestä.

Liikkeelle vappuna!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kutsuu kaikkia turkulaisia ja lähikuntien asukkaita osoittamaan mieltään tänä vappuna Aatteen ja ay-liikkeen tapahtumaan erityisesti.

-        rauhan puolesta

-        telakan säilyttämisen puolesta, ja

-        kunnallisten palveluiden ja työntekijöiden aseman puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotto, edustajisto, työllisyys, palvelut, eurovaalit

Vasemmisto vaati yläkoulua Pansioon 2016 - vihreät lipesi aiemmasta linjastaan

Onsdag 2013-03-27 - Johannes Yrttiaho

Turun Kasvatus- ja opetuslautakunta teki 27.3. kokouksessaan esityksen tulevien vuosien tilahankkeista. Vasemmistoliiton Riikka Oksanen esitti Johannes Yrttiahon kannattamana, että Pansion yläkoulu- ja alakoulun peruskorjaushanke toteutettaisiin niin, että se olisi valmis vuonna 2016 (ks. esitys alla). Esitys hävisi äänestyksessä 8-5. Se sai tuekseen vain sosiaalidemokraattien edustajat. Viime lautakuntakaudella hanketta puoltaneet vihreät äänestivät nyt sitä vastaan. Lautakunta äänesti myös Yli-Maarian koulu- ja päiväkotihankkeen aikaistamisesta. Sdp:n esitys hävisi äänin 7-6 vasemmistopuolueiden ja perussuomalaisten asettuessa sen kannalle.

Lautakunta päätymässä lisäbudjettiin?

Lautakunta päätti palauttaa tarkempaan valmisteluun ns. operatiiviset palvelutuotantosopimukset. Lautakunnan alainen jaosto kävi 20.3. tiukan äänestyksen Vasemmistoliiton esityksestä, jossa sopimusten sisältämien leikkausten sijaan olisi pyydetty lisäbudjettia valtuustolta. Esitys hävisi viiko itten pidetyssä kokouksessa puheenjohtajan (vihr.) äänen ratkaistessa 5-5. Nyt lautakunnan käsittelyssä olleet sopimukset tarkoittavat leikkauksia, jotka kohdistuvat pahimmin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, mutta myös ammattiopetukseen ja lukiokoulutukseen. Lautakunta päätti palauttaa vlamisteluun myös varhaiskasvatuksen tulosalueen laatiman ja jaoson viikko sitten hyväksymän lisämäärärahaesityksen. Lähetekeskustelussa virkamiehiltä edellytettiin koko lautakunnan kattavan lisäbudjettiesityksen laatimista.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: koulu, Turku, palvelut, Pansio, Perno, alueet

Turun Vasemmistoliitto: Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta

Torsdag 2013-03-14 kl 22:24 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kokoontui vuosikokoukseensa torstaina 14.3. 21 perusyhdistystä edustavan 53 äänivaltaisen edustajan voimin.

Vuosikokous valitsi jatkokaudelle järjestön puheenjohtajaksi Asko Mäen, joka peittosi vastaehdokkaansa Velimatti Koiviston äänin 31-21, 1 tyhjä. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Maija Nieminen vastaehdokastaan Elina Sandelinia vastaan äänin 34-19. Järjestön hallituksena toimivaan kunnallistoimkuntaan valittiin yksimielisesti Eila Hannula,  Anja Karlsson, Annika Karvonen, Seppo Koski, Turkka Merisaari, Pertti Mäkinen, Ville Okkonen, Riikka Oksanen, Matti Pikander, Risto Rinne, Jonni Saloluoma, Elina Sandelin, Jari Suominen, Päivi Takkinen ja Johannes Yrttiaho. Varajäsenistä käydyssä vaalissa valituksi tulivat Anna Mäkipää, Riitta Kallionpää, Nora Leo, Reijo Salmi ja Ulla Syväkari.

Vuosikokous kävi hyvähenkisen keskustelun ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja antoi sen johdosta alla olevan julkilausuman.

Turun Vasemmistoliitto:
Turkulaisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueiden tasa-arvon puolesta

Turun Vasemmistoliitto ja sen edustajat Turun päätöselimissä toimivat alkaneella valtuustokaudella vuosien 2013-2016 kunnallispoliittisessa tavoiteohjelmassaan ”Ihmisten, työn ja kulttuurin kaupunki Turku” asettamiensa päämäärien saavuttamiseksi.

Turun Vasemmistoliitto pitää erityisen tärkeänä, että kiristyvässä taloustilanteessa Turussa

-kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutoimen taso säilytetään mahdollisimman korkeana;

-kaupunki toimii kaikin käytettävissään olevin keinoin työllisyyden kohentamiseksi;

-asuma-alueiden välistä eriarvoisuutta tasoitetaan;

-kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan osoitetaan riittävästi voimavaroja;

-kaupunkia kehitetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja

-toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: tiedotteet, kannanotot, palvelut, kunnallistoimikunta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kuntarakenneuudistus ei turvaa lähipalveluita ja kuntademokratiaa

Tisdag 2013-02-26 kl 14:43 - Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuusto päätti kuntarakennelakiluonnokseen annettavasta lausunnosta kauden toisessa kokouksessaan maanantaina 25. 2. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä kritisoi puheenvuoroissaan Turun lausuntoa ja ilmaisi huolensa siitä, ettei kuntarakenneuudistus turvaa lähipalveluita eikä kuntademokratiaa ja voi johtaa kuntapalveluiden kiihtyvään ulkoistamiseen.

Ryhmä esitti muutoksia Turun kaupungin lausuntoon. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson esitti, että selvityksiin tulee sisällyttää konkreettinen suunnitelma siitä, miten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia aiotaan parantaa ja lähidemokratia toteuttaa. Anderssonin ehdotus sai tukea myös muilta valtuustoryhmiltä ja tuli lopulta osaksi Turun lausuntoa.

Valtuutettu Jukka Kärkkäinen oli huolissaan terveyspalveluiden kohtalosta. Hän piti tärkeänä, että Turun kaupunki antaa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta vasta selvityshenkilöiden raportin valmistumisen jälkeen, kun tietoa on enemmän. Kärkkäinen esitti, että asiaa koskevat kohdat poistetaan Turun lausunnosta. Valtuutettu Andersson esitti poistettavaksi lausunnosta viittaukset isojen palveluyksikköjen luomiseen. Vasemmistoliiton ryhmän mielestä lähipalvelujen turvaaminen on jatkossakin kaikkein tärkeintä. Valtuuston enemmistö kaatoi molemmat esitykset.

Valtuutettu Johannes Yrttiaho huomautti, että kuntademokratian peruskivi, kunnan asukkaiden itsehallinto, on ohitettu uudistusprosessissa tyystin. Hän esitti Turun lausunnosta poistettavaksi viittaukset velvoittavan lainsäädännön käyttämiseen kuntarakenteiden muuttamisessa. Valtuuston enemmistö kuitenkin hyväksyi kirjauksen, joka käytännössä tarkoitti vihreän valon näyttämistä kuntien pakkoliitoksille.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kuntaliitokset, lähidemokratia, lähipalvelut