Vipu valittaa toriparkista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tisdag 2013-05-07 - Eva-Liisa Raekallio

Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys Viherpunainen vasemmisto (Vipu) valittaa Toriparkin mahdollistavasta kaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Turun toriparkkia mahdollistavaa kaavaa ei tule yhdistyksen mielestä hyväksyä. Turun hallinto-oikeus hylkäsi yhdistyksen valituksen kaupunginvaltuuston toriparkkia puoltavasta päätöksestä 5.4.2013.

Toriparkin rakentaminen tuo mukanaan suuria ympäristö- ja liikennevaikutuksia, joita ei kuitenkaan selvitetty tarpeeksi kaavaa valmisteltaessa. Valitus perustuu siihen, että kaava kaatui aiemmin ympäristö- ja liikennevaikutusten riittämättömiin selvityksiin. Tällä kertaa esimerkiksi selvitysten pohjavesimallinnus ei käynyt läpi käsittelyä ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa, koska katsottiin, ettei lautakuntakäsittelyä tarvittu. Yhdistyksen mielestä uusissa selvityksissä on tuotu esiin sellaisia toriparkin mukanaan tuomia ongelmia, jotka olisi tullut ottaa huomioon ja myös käsittelyyn lautakunnassa. Liikenne lisääntyy rakentamisen aikana paikoittain jopa 50 %, mutta näiden lisäysten vaikutuksia ei ole selvityksissä käyty läpi perusteellisesti.

Yhdistys vaatii toriparkkikaavan kumoamista ja sen palauttamista uuteen valmisteluun. Kumoamisen lisäksi yhdistys vaatii puolueettomia asiantuntijalausuntoja pohjavesiselvityksistä.

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Viherpunainen Vasemmisto, Vipu

Turun Vasemmistoliitto: Ei toriparkkia, ei varsinkaan kaupungin rahoilla!

Torsdag 2013-04-18 kl 20:02 - Elias Laitinen

Turkulaisten suuren enemmistön vastustamaa toriparkkia ei saa rakentaa. Hankkeen huonot puolet on moneen kertaan osoitettu, eikä hyviä ei ole pystytty esiin kaivamaan.

Nyt paljastettu ajatus käyttää toriparkkiin kaikista lupauksista ja vannomisista huolimatta myös turkulaisten veronmaksajien rahoja, on todellinen pohjakosketus. Se avaa salailuun ja kähmintään perustuvan sekä kaupunkilaisten mielipiteistä piittaamattoman päätöksenteon kaikessa raadollisuudessaan. Turun Vasemmistoliitto tulee toimimaan kaikin demokraattisin ja laillisin keinoin tämän petoksen estämiseksi.

Toriparkkipuuha kaikikineen ja vielä viimeisten käänteiden vahvistamana, huutaa julki muutoksen välttämättömyyttä. Kokoomuksen ylivalta, jota sosiaalidemokraatit ja Vihreätkin monissa ratkaisevissa ratkaisuissa pönkittävät, on murrettava! Perussuomalaiset näyttävät osoittautuvan täysin hampaattomaksi nykymenon myötäilijäpuolueeksi. Muutos Turussa vaatii nykyistä vahvempaa vasemmistolaista ajattelua ja kansalaismielipiteen huomioon ottamista.

Vasemmistoliitto on omien tavoitteidensa perustalta valmis pitkään ja sinnikkääseen kamppailuun Turun suunnan muuttamiseksi ja päätöksenteon tervehdyttämiseksi. Samalla tiedostamme, että monien melko tasavahvojen puolueiden ja ryhmien kunnallispolitiikassa voidaan saavuttaa kuntalaisia hyödyttäviä käytännön tuloksia vain yhteistyöllä ja sopimalla. Turun Vasemistoliitto vetoaa kaupunginvaltuuston kaikkiin ryhmiin, myös Kokoomuksen sosiaalisesti, ekologisesti ja demokraattisesti ajatteleviin edustajiin, muutoksen aloittamiseksi.

Toisenlainen Turku on mahdollinen!

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, demokratia

Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys Viherpunainen vasemmisto ry jatkaa keskustelua ja työtä toriparkkia vastaan

Onsdag 2013-04-17 - Eva-Liisa Raekallio

Viherpunainen vasemmisto ry on syvästi pettynyt Turun hallinto-oikeuden 5.4. antamaan päätökseen hylätä valituksemme toriparkin rakentamisen sallivasta asemakaavasta.

Viherpunainen vasemmisto ry perusti valituksensa mm. siihen, etteivät selvitykset rakennusaikaisen pohjaveden tason alentamisesta olleet riittäviä. Näkemyksemme mukaan kaupunginvaltuuston päätös toriparkin rakentamisen käynnistämisestä perustui kaikkiaan riittämättömille selvityksille torin ympäristön paaluttamattomille rakennuksille aiheutuvista ongelmista. Turkulaisten osuutta kustannuksista ei oltu myöskään selvitetty päätöstä tehtäessä. Turkulaisten ylivoimainen enemmistö vastustaa toriparkkia.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu kestävään ilmastopolitiikkaan. Viherpunainen vasemmisto ry katsoo, että myös paikallinen yhdyskuntasuunnittelu tulee valjastaa yhteisesti sovittujen päästövähennysten toteuttamiseen. Liikenne- ja kaavoitusratkaisut ovat tässä keskeisessä roolissa. Kestävää kehitystä toteutetaan nimenomaan paikallisella tasolla, liikennesuunnittelussa tulee suosia joukkoliikennettä. Kevyen liikenteen osuutta liikenteestä tulee samalla kasvattaa.

Viherpunainen vasemmisto ry valittaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä ja jatkaa kansalaisjärjestöjen kanssa keskustelua ja työtä toriparkkia vastaan, demokraattisen päätöksenteon puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Viherpunainen Vasemmisto, Vipu

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Toriparkkiin ei senttiäkään kaupungin rahaa

Onsdag 2013-04-10 kl 20:41 - Li Andersson

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä tyrmää apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen 10.4. esille tuoman ajatuksen siitä, että Turun kaupunki lähtisi mukaan rahoittamaan Kauppatorin alle suunnitteilla olevaa parkkihallia. Turun sanomien ja Åbo Underrättelserin tietojen mukaan Turun kaupunki aikoo selvittää, minkälaisia liiketaloudellisia etuja toriparkin rakennuttajalle olisi tarjolla tämän vuoden aikana.

- Kaupunginhallituksen jäsenille, kaupunginvaltuutetuille ja kaikille turkulaisille toriparkin rakentamista on perusteltu oleellisesti juuri sillä, että maanalaiset rakennustyöt maksaa yksityinen taho, eikä hanke siten kaadu kaupungille taloudellisesti. Tämä takinkääntö osoittaa, kuinka tiukasti virkamiesjohto, SDP ja kokoomus ovat sitoutuneet toriparkin toteuttamiseen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson linjaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vastustaa toriparkin rakentamista. Ryhmän mielestä kaupungin tulee odottaa KHO:n mahdollista päätöstä kaavavalituksista, ennen kuin minkäänlaisiin toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään. Hankkeesta ei saa aiheutua kustannuksia kuntalaisille.

- Toriparkin kaavasta ja esisopimuksesta päätettäessä niin parkin puolustajat kuin vastustajatkin olivat siinä käsityksessä, että kaupunki ei maksa itse hallista ja maanalaisista rakennustöistä mitään. Tämä tuotiin erityisesti esille toriparkkia kannattavien tahojen suunnalta. Tilanne on oleellisesti erilainen, jos kaupunki päättää lähteä mukaan rahoittamaan parkkia, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä haluaa kehittää kaupunkia panostamalla lähipalveluihin ja kaupunginosien tasavertaiseen kehittämiseen, viihtyisään ympäristöön sekä toimivaan julkiseen liikenteeseen. Turku ei toriparkkia tarvitse.

Lisätietoa:

Li Andersson
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
lindrssn@gmail.com
0405088697

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Li Andersson, valtuustoryhmä

Turun Vasemmistoliiton Asko Mäki: Hallinto-oikeuden päätös toriparkista suuri pettymys

Fredag 2013-04-05 kl 11:21 - Asko Mäki

- Hallinto-oikeuden päätös pitää Turun toriparkin mahdollistava kaava voimassa on suuri pettymys, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Asko Mäki, joka on ollut aktiivinen myös kansanäänestystä asiasta vaatineessa liikkeessä sekä toriparkin vastaisessa toiminnassa.

- Turkulaisten enemmistöhän ei toriparkkia vieläkään halua, hän jatkaa. Toriparkista hyötyvät vain muutamat rikkaat kiinteistönomistajat.

- Melko varmasti asiassa haetaan vielä valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO). Asia ei siis ole aivan loppuun käsitelty. Mutta jos KHO:nkin päätös on toriparkin mahdollistava, kunnioitamme tietenkin ainakin muodollisesti demokraattisen päätöksenteon tulosta ja oikeuslaitoksen ratkaisuja, Mäki vakuuttaa.

- Ainakin me vasemmistoliittolaiset tulemme kuitenkin vaatimaan viimeiseen kirjaimeen asti, että hankkeesta ei aiheudu kustannuksia kaupungille, eikä siis turkulaisille. Näinhän on luvattu. Samalla on varmistettava, että Kauppatorin ympäristön rakennuksille ei aiheudu rakennustyöstä vaurioita. Ja Kauppatorin mahdollisimman häiriötön toiminta ja tulevaisuus on tietenkin myös taattava, Mäki painottaa.

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Asko Mäki