Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän kannanotto: Kunnalliset päivähoitopaikat säilytettävä

Fredag 2014-11-07 kl 10:21 - Li Andersson

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata viiden sadan kunnallisen päivähoitopaikan yksityistämistä. Turku-sopimuksessa mukana olevien ryhmien elokuussa hyväksymässä uudistusohjelmassa linjataan 500 hoitopaikan siirtämisestä kunnallisesta yksityiseen sekä sen selvittämisestä, mistä kunnallisista toimipaikoista voidaan luopua.

Toteutuessaan päätös siirtää kertaheitolla jopa 700 lasta ulos päivähoitopaikoistaan. Vasemmistoliiton ryhmän mukaan on epärealistista ajatella, että uusia päivähoitopaikkoja löytyisi jo nyt ruuhkautuneista yksityisistä hoitopaikoista. Hoitosuhteet lasten kannalta tärkeisiin aikuisiin katkeavat ja erityishuomiota kaipaavat, kuten alle kolmivuotiaat tai erityistä tukea kaipaavat lapset saattavat kohdata vaikeuksia uuden hoitopaikan löytämisessä.

Tämän päätöksen taustalla on kokoomuksen ideologinen pyrkimys lisätä yksityistä hoitoa ja palvelusetelillä ostettuja paikkoja, yhdistettynä liian tiukkoihin talousraameihin. Päätös vaikuttaisi suoraan 700 lapsen arkeen, kun omaa päivähoitoryhmää ja päiväkotia joutuu vaihtamaan. Haluamme säilyttää kunnalliset päivähoitopaikat jatkossakin. Pienet kunnalliset päivähoitopaikat ovat tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ja julkinen päivähoito laadukasta, vaikka resursseja koko ajan vähennetään, linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on viime vuosien kaikissa talousarviokäsittelyissä esittänyt, ettei yksityistä päivähoitoa lisättäisi. Ryhmä vastusti myös toiseen uudistusohjelmaan sisältyvää rajua yksityistämisesitystä. Lisäksi vasemmistoliiton edustajat esittivät kasvatus- ja opetuslautakunnan syyskuun talousarviokokouksessa, ettei kunnallisia päiväkoteja lakkautettaisi ja yksityistä palvelua lisättäisi. Lautakunnan enemmistö oli kuitenkin tuolloin valmis hyväksymään lakkautukset.

Yksityisille palvelutuottajille ei voida asettaa samanlaisia vaatimuksia lasten erityistarpeiden huomioimisesta kuin kunnallisella puolella, ja palveluseteleiden myötä monen lapsiperheen päivähoitokustannukset saattavat nousta. Vastuu päivähoidon takaamisesta on viimekädessä aina kunnalla, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä painottaa, että laadukas kunnallinen päivähoito on ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan.

Lisätiedot:

Li Andersson
puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
puhelin: +358 (0) 405088697
li@vasemmistonuoret.fi <li@vasemmistonuoret.fi>

Kommentera inlägg. Nyckelord: valtuustoryhmä, päivähoito, kannanotto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati kaupunkia puuttumaan päivähoidon laittomaan tilanteeseen

Tisdag 2013-05-07 - Johannes Yrttiaho

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 6.5. tarkastuslautakunnan "Latua lapsille"-arviointiraporttia, joka pureutuu kaupungin varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Raportti mm. toteaa, että Turussa on lainvastaiset yli 4 kuukauden mittaiset päivähoitojonot. Paikkaa vaillla on peräti 150 lasta. Pahin tilanne on Itä-Turussa, mutta myös muilla lähiöalueilla paikoista on kova pula. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati kaupunginvaltuuston kokouksessa välittömiä toimenpiteitä varhaiskasvatuspalveluiden tilanteen korjaamiseksi. Ryhmän edustajat käyttivät useita puheenvuoroja päivähoidon tilanteesta ja mm. kritisoivat suunnitelmia yksityisen palvelusetelipäivähoidon lisäämisestä.

Ryhmän puheenjohtaja Li Andersson (vas) nosti vasemmistoliiton ryhmän ponsiesityksessä esille mm. itäisen Turun pitkät jonot.
- Itäiselle alueelle ei ole vireillä yhtään uudishanketta, ja pohjoiselle palvelualueelle vain yksi. Erityistä huomiota on siksi kiinnitettävä itäisen palvelualueen varhaiskasvatuksen palveluiden parantamiseen sekä paikkamäärän lisäämiseen, Vasemmistoliiton ponnessa perusteltiin. Ponsiesitystä kannatti valt. Mirka Muukkonen (vas) ja se sai Vasemmistoliiton valtuutettujen lisäksi tukea myös sdp:n ryhmältä.

Ryhmän ponnen lisäksi valtuutettu Johannes Yrttiaho (vas) esitti valtuutetttu Pasi Heikkilän (vas) kannattamana, että asiaan olisi puuttuttu valtuuston päätöksellä välittömästi:
- Kuten tarkastuslautakunnan raportista käy ilmi, varhaiskasvatuksen jono rikkoo lakia lasten päivähoidosta, Vasemmistoliiton esityksessä todettiin.
- Tilanne on jatkunut jo pitkään. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ja lautakunta ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin laittoman tilanteen korjaamiseksi, Vasemmistoliitto vaati. Äänin 59-8 Turku-sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät kaatoivat Vasemmistoliiton esityksen. Tuekseen se sai vihreiden valtuutetun Jukka Vornasen.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: päivähoito, valtuustoryhmä, kaupunginvaltuusto, Turku

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Toriparkkiin ei senttiäkään kaupungin rahaa

Onsdag 2013-04-10 kl 20:41 - Li Andersson

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä tyrmää apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen 10.4. esille tuoman ajatuksen siitä, että Turun kaupunki lähtisi mukaan rahoittamaan Kauppatorin alle suunnitteilla olevaa parkkihallia. Turun sanomien ja Åbo Underrättelserin tietojen mukaan Turun kaupunki aikoo selvittää, minkälaisia liiketaloudellisia etuja toriparkin rakennuttajalle olisi tarjolla tämän vuoden aikana.

- Kaupunginhallituksen jäsenille, kaupunginvaltuutetuille ja kaikille turkulaisille toriparkin rakentamista on perusteltu oleellisesti juuri sillä, että maanalaiset rakennustyöt maksaa yksityinen taho, eikä hanke siten kaadu kaupungille taloudellisesti. Tämä takinkääntö osoittaa, kuinka tiukasti virkamiesjohto, SDP ja kokoomus ovat sitoutuneet toriparkin toteuttamiseen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson linjaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vastustaa toriparkin rakentamista. Ryhmän mielestä kaupungin tulee odottaa KHO:n mahdollista päätöstä kaavavalituksista, ennen kuin minkäänlaisiin toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään. Hankkeesta ei saa aiheutua kustannuksia kuntalaisille.

- Toriparkin kaavasta ja esisopimuksesta päätettäessä niin parkin puolustajat kuin vastustajatkin olivat siinä käsityksessä, että kaupunki ei maksa itse hallista ja maanalaisista rakennustöistä mitään. Tämä tuotiin erityisesti esille toriparkkia kannattavien tahojen suunnalta. Tilanne on oleellisesti erilainen, jos kaupunki päättää lähteä mukaan rahoittamaan parkkia, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä haluaa kehittää kaupunkia panostamalla lähipalveluihin ja kaupunginosien tasavertaiseen kehittämiseen, viihtyisään ympäristöön sekä toimivaan julkiseen liikenteeseen. Turku ei toriparkkia tarvitse.

Lisätietoa:

Li Andersson
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
lindrssn@gmail.com
0405088697

Kommentera inlägg. Nyckelord: toriparkki, tori, kauppatori, Li Andersson, valtuustoryhmä