Anna Mäkipään puhe 1.5. toverihaudoilla

Fredag 2014-05-02 kl 10:30 - Anna Mäkipää

Hyvät toverit,

Tänä aamuna, vappupäivänä, olemme kokoontuneet tänne kunnioittamaan heitä, jotka kuolivat vasemmistolaisten arvojensa ja aatteensa vuoksi.

On olemassa asioita, jotka yhdistävät nyt meitä täällä olevia heihin, joiden vuoksi olemme tulleet tänne. On olemassa myöskin asioita, jotka erottavat meidät heistä.

Yhteiskunta, jossa elettiin noin sata vuotta sitten, oli täysin erilainen verrattuna nykyiseen, josta jotkut käyttävät nimitystä hyvinvointiyhteiskunta. Ihmisten elinolosuhteet ovat parantuneet tänä aikana monilta osin valtavasti. Yhä enenevissä määrin on kuitenkin alkanut kuulua kommentteja, joissa nimitystä hyvinvointiyhteiskunta käytetään ivallisesti. Kaikkien mielestä yhteiskuntaa, jossa elämme, ei enää voi kutsua hyvinvoinnin tyyssijaksi. On nimittäin tosiasia, että ihmisten väliset elintasoerot, köyhyys ja pahoinvointi ovat taas alkaneet lisääntyä.

Tämä kehitys ei koske pelkästään aluetta, josta puhutaan pohjoismaisina hyvinvointivaltioina. Globalisaation seurauksena olemme tulleet tietoisemmiksi maailmasta lisääntyvine ympäristöongelmineen ja konflikteineen. Pallollamme on valtavia ongelmia: tapamme elää saa aikaan ympäristön saastumista, nälkää ja sotia.

He, joita olemme tänne tulleet kunnioittamaan, näkivät oman aikansa ongelmakohdat. He toimivat rohkeasti sen puolesta, että ongelmakohdat saataisiin poistettua. Vaikka yhteiskunta on muuttunut melkoisesti tässä ajassa ja tilanne parantunut monin osin, on edelleen ihmisiä, jotka tarvitsevat puolenpitäjää.  Edelleen on ajankohtaista puolustaa heikompaa. Edelleen on tärkeää olla rohkea. Edelleen on vasemmistolaisia, jotka ovat valmiita toimimaan.

Viime vuosikymmenten aikana vapunvietossa on alkanut näkyä yhä enemmän ylioppilaslakkeja. Lakkien määrän lisääntyminen kertoo osaltaan yhteiskunnan muutoksesta. Kasvava lakkimäärä on merkki tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta, sillä – toisin kuin aikaisemmin - nykyään meillä on moninaisista taustoistamme riippumatta mahdollisuus kouluttautua. Tässä muutoksessa osansa on ollut niillä aiempien sukupolvien tovereilla, jotka näkivät tasa-arvoisemman tulevaisuuden olevan mahdollinen.

Voimme siis nähdä, mikä yhdistää meitä aiempien polvien tovereihin. Voimme myös nähdä, mikä erottaa meitä. Voimme tehdä samanlaista vertailua meidän nykyvasemmistolaisten kesken. Voimme kysyä, mistä asioista olemme keskenämme eri mieltä. Voimme kysyä, mitä yhteistä meillä on.

Me vastustamme eriarvoisuutta. Me vastustamme kapitalismia. Me haluamme rauhaa.  Me haluamme ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista. Me haluamme oikeudenmukaisuutta kaikille. Maailman muuttaminen ei tapahdu hetkessä, mutta maailmaa voi kuitenkin muuttaa paremmaksi vähän kerrallaan. Vasemmistolaisia ja vasemmistolaista toimintaa tarvitaan yhä. Nyt on meidän vuoromme nähdä ja osoittaa yhteiskunnan epäkohdat. Nyt on meidän vuoromme toimia.

Hyvää vappua toverit!

Anna Mäkipään puhe toverihaudoilla Turussa 1.5.

 

Kommentera inlägg. Nyckelord: mäkipää, toverihadat, vappu

Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhla

Onsdag 2014-04-16 kl 09:22 - bm

20140415_tvasvappu2014.png

Kommentera inlägg. Nyckelord: vappu

Avoin kirje Turun Sosiaalidemokraattiselle Kunnallisjärjestölle: Työväen yhteinen vappu Turussa jo vuonna 2014!

Onsdag 2013-12-18 kl 17:16 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto esittää Turun Sosiaalidemokraattiselle Kunnallisjärjestölle, että järjestöt yhdessä pyytävät SAK:n Turun Paikallisjärjestöä järjestämään vuonna 2014 koko työväenliikkeen yhteisen poliittisen vapputapahtuman Turussa.  Tilaisuuteen Vasemmistoliitto ja SDP kumpikin esittävät oman puhujansa.  Tällaista käytäntöä on noudatettu jo vuosia monissa Suomen kaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Helsingistä ja Tampereella.  Niissä yhteiset vapputilaisuudet keräävät huomattavasti enemmän osallistujia, kuin kaikki työväen ja vasemmistolaiset tilaisuudet Turussa yhteensä.  Turussakin on aika ottaa uusi askel työväen- ja vasemmiston yhteistyön rakentamisen suuntaan.

Turun Vasemmistoliitto ry, Kunnallistoimikunta

Kommentera inlägg. Nyckelord: vappu, Turku, SAK, TSP, SDP

Puheenjohtajan vappupuhe

Onsdag 2013-05-01 - Asko Mäki

Puhe Youtubessa.

--

Turkulaiset, ystävät, toverit!

Tänä vuonna olemme kokoontuneet monia aikaisempia vuosia laajemmalla pohjalla tähän Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhlaan.  Sydämellisesti tervetuloa kaikki!

Olemme sopineet, että tänään puheissa kukin tuo esiin oman ryhmänsä ja omia tavoitteitaan ja periaatteitaan.  Keskinäisen arvostelun aika ja paikka on toisaalla – ja Jari Tervoa mukaillen: sinne pääsee taksilla.  Toivottavasti onnistunut yhteinen kulkueemme ja tilaisuutemme on askel kohti koko työväen- ja vasemmistolaisen liikkeen yhteistä poliittisen vapun viettämistä tulevina vuosina myös Turussa!

Rauha ja solidaarisuus ovat suuria yhdistäviä asioita, joiden puolesta miljoonat ihmiset kokoontuvat punaisten lippujen alle tänäkin vappuna kaikkialla maailmassa.  Tämä ei ole mikään turha ja tyhjä rituaali, vaan poliittisen vaikuttamisen tärkeä muoto.

Ensi vuonna valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin, sitä seuraavana Suomen eduskuntaan. Vasemmistoliitto lähtee kumpiinkin vaaleihin tavoitteenaan saada valituksi edustajia, jotka osaavat ja voivat todella käytännössä viedä vasemmistolaisia tavoitteita eteenpäin. Esimerkiksi STX:n Turun telakan tapahtumat vahvistivat jälleen kerran, että työntekijät tarvitsevat omia edustajiaan sinne, missä asioista päätetään.

Turun kunnallispolitiikassa haluamme samalla tavalla vaikuttaa työllisyyden, palveluiden ja alueiden kehittämiseksi.  Yhä selvempää on, että voimme saada pysyviä tuloksia tavoitteissamme vain, jos kykenemme jollakin konstilla murtamaan kokoomuksen valta-aseman Turussa. Vetoankin turkulaisiin sosiaalidemokraatteihin ja vihreisiin, ja miksei myös perussuomalaisiin: irtautukaa kokoomuksen talutusnuorasta ja alkakaa aitoon yhteistyöhön kanssamme turkulaisten parhaaksi!

Toverit ja ystävät, Vielä kerran tervetuloa - ja eläköön suomalaisen työn ja kansainvälisen työväenliikkeen juhlapäivä, vappu!

--

Vasemmistonuorten tervehdys vappujuhlassa täällä.

Kommentera inlägg. Nyckelord: vappu, Turku, kokoomus, hegemonia, Vasemmisto