Turun tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Naantalin voimalaitosratkaisusta huolimatta

Måndag 2012-12-10 - Elias Laitinen

Turku on päättänyt osallistua Naantalin monipolttolaitoksen rakentamiseen osana seudun energiantuotannon järjestelyjä. Se jäänee viimeiseksi Suomeen rakennettavaksi voimalaitokseksi, jonka pääasiallinen energianlähde on luontoa ja ilmastoa erityisesti rasittava kivihiili. Turun
Vasemmistoliiton mielestä Turun ei pidä silti pitkällä tähtäimellä luopua uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottamisesta ja niiden käytön edistämisestä Turun alueella.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien on oltava pikaisia ja suunnitelmallisia. Niitä tarvitaan kaikilla hallinnon aloilla myös tulevaisuudessa. Meidän on kannettava huoli ihmisten ja elävän luonnon elinolosuhteista maapallolla, kukaan muu ei tee sitä meidän puolestamme. Myös Turun on yhtenä Suomen suurimmista kaupungeista kannettava oma vastuunsa.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotot, ympäristö