Perustulo on tulevaisuutta

Torsdag 2019-03-07 kl 19:37


Perustulon ja sosiaaliturvan uudistusta voidaan alkaa toteuttaa jo ensi vaalikaudella, linjaa Turun Vasemmistoliitto. Vastikkeeton ja riittävän suuri perustulo vähentää byrokratiaa ja lisää hyvinvointia läpileikkaavasti koko yhteiskuntaan.

Vasemmistoliiton mallissa 800 euron perustulo korvaa työmarkkinatuen, peruspäivärahan, vanhuuseläkeikää edeltävän kansaneläkkeen, perustason sairaus- ja vanhempainrahat, kotihoidontuen, opintorahan sekä yrittäjien starttirahan. Perustuloa täydennettäisiin asumistuella ja muilla syyperusteisilla etuuksilla, kuten vammaisetuuksilla. Ansiosidonnaisia etuuksia maksettaisiin jatkossakin niiltä osin, kun ne ylittävät perustulon tason.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei pysty turvaamaan lakisääteistä oikeutta riittävään toimeentuloon. Etuusprosessit ovat liian monimutkaisia ja rakenteet jäykkiä; moni hakemus jää tekemättä byrokratiakoneiston uuvuttamana. Perustulo takaa kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat ja poistaa turhia kannustinloukkuja.

”Oikeus ihmisarvoiseen elämään on mahdollista toteuttaa. Perustulo vapauttaa ihmisten voimavaroja ja edistää inhimillistä politiikkaa”, linjaa Turun Vasemmistoliiton kevätkokous.

 

Lisätiedot:
Jaakko Lindfors
Turun Vasemmistoliiton pj.
040 775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.