Vänsterförbundare i Åbo stads företag och stiftelser, i regionala förtroendeorgan och på andra håll

Dessa personer bevakar dina intressen, så tveka inte om du vill ta kontakt med dem, direkt eller via kansliet! (Kansliet: turunvasemmistoliitto-a-outlook.com / 045 852 3343.)

Av stadsstyrelsen utnämnda kommittéer och råd

Bidragskommittén
Medlem Johannes Yrttiaho

Förtroendeorganskommittén
Medlem Lauri Simola

Namnkommittén
Medlem Juri Nummelin

Jämställdhetskommittén
Medlem Tero Ahlgren
Suppleant Amro El-Khatib

Äldrerådet
Medlem Maisa Saloniemi

Handikapprådet
Medlem Joel Kivirauma

Bolag

Arkea Oy
Medlem Kaija Rantanen

Kiinteistö Oy Turun
Monitoimihalli
Medlem  Seppo Koski

Kiinteistö Oy Turun 
Puistovalkama
Medlem Sauli Saarinen

Kuntec Oy
Medlem Alpo Lähteenmäki

Lännen Tekstiilihuolto Oy
Medlem Eila Hannula

Myllykoti Oy
Medlem Markku Alin

Åbo Stadsteater Ab
Medlem  Rauni Niinimäki
Åbo Stadstrafik Ab
Viceordför.  Johannes Yrttiaho

Åbo Hamn Ab
Medlem Max Rauvola

Medlem  Tauno Hovirinta

Åbonejdens Vatten Ab
Medlem Rauni Niinimäki
Suppleant Eila Hannula

Åbo Vattenförsörjning Ab
Medlem Mirja Hovirinta

Åbo Energi Ab
Medlem Johannes Yrttiaho

Turku Touring Oy
Medlem Pirjo Rinne

TVT Asunnot Oy - Bostäder för hemmabruk
Medlem Aki Haapanen

Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab
Medlem Inkeri Backman




Stiftelser

Stiftelsen Forum Marinum
Medlem Turja Lehtonen
Suppleant Jan Otto Andersson

Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning
Suppleant Leena Schwartz

Lehmusvalkama-säätiön 
valtuuskunta
Medlem:  Sauli Saarinen
Suppleant: Rauni Niinimäki

Medlem: Ulla Syväkari

Stiftelsen för Museifartyget Sigyn
Medlem Jan Otto Andersson
Suppleant Max Rauvola

Stiftelsen Turku 2029
Medlem Riikka Oksanen

Kommissionen för Stiftelsen för vuxenutbildningen i Åbo

Medlem Lennu Yläneva

Stiftelsen för Åbo musikfestspel
Medlem  Juha Issakainen
Suppleant Seppo Blomqvist

Delegationen för Åbo Studentbystiftelse
Medlem Amro el Khatib
Medlem Noora Hännikkälä
Medlem  Katri Kallio
Medlem Arttu Minkkinen
Medlem Pekka Rantala




Kommunförbund (sjukvårdsdistriktet och specialvårdsdistriktet)

Specialvårdsdistriktets i Egentliga Finland kommunförbundsfullmäktige 
Medlem  Jaakko Lindfors
Suppleant Veli-Matti Saajala

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Medlem Jukka Kärkkäinen
Suppleant Alpo Lähteenmäki

Nämnden för den språkliga minoriteten inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Medlem  Marianne Robertsson
Suppleant Mari Lindman

Fastighetssektionen inom Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt
Medlem Alpo Lähteenmäki