Kommunalvalet 2021


  • förhandsröstning: 26.5. - 8.6.2021
  • förhandsröstning utomlands: 2. - 5.6.2021
  • valdag 13.6.2021
Bekanta dig med kandidaterna här.
Bekanta dig med Vänsterförbundet i Åbos valprogram här.