Borgmästarprogrammet

Förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna har startat. Vänsterförbundet representeras av stf. gruppordförande Mirka Muukkonen, stf. vice gruppordförande Jaakko Lindfors, samt ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Risto Rinne.

Den största fullmäktigegruppens förhandlare Minna Arve (saml.) har påbörjat förhandlingarna med ett frågepapper, som skickats å alla grupper.

Vänsterförbundets svar på Arves frågor finns här.