Föreningen

Vänsterförbundet i Åbo i ett nötskal

Vänsterförbundet i Åbo (Åbovänstern) är länken som binder samman drygt 20 lokalföreningar och c.650 medlemmar. Förbundet jobbar för en vänsterideologisk kommunalpolitik i Åbo. Lokalföreningarna arrangerar politiska evenemang och kultur- och fritidsaktiviteter runtom i staden. Evenemangen och aktiviteterna ger vägkost åt våra politiker, som till stadens ledning vidarebefordrar stadsbornas idéer och tankar kring hur vi kan förbättra vår stad och vår vardag.

Vänsterförbundet arbetar för denna förbättrade vardag genom sina stadsfullmäktigeledamöter och andra inom stadens ledning verksamma vänsterförbundare. I kommunalvalet 2017 röstade närapå 15 000 åbobor (16,1%) på Vänsterförbundet. Detta gav oss 12 platser i stadsfullmäktige och därmed ett betydande inflytande i staden.

Medlemsföreningarna utser representanter till ett kommunalutskott som sammanträder en gång i månaden för att besluta om Åbovänsterns verksamhet och politik. Utskottets möten är öppna för alla förbundets medlemmar.

Vänsterförbundets informationskanaler är denna hemsida, e-postlistor, Twitter, Instagram och Facebook.

Mera om föreningen

Medlemsföreningarna

Kommunalutskottet

Material för verksamheten

Politiskt program

Uusi Päivä -tidningen